Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Duurzame software

20 augustus 2013 - Marco Streefkerk
Als we het hebben over digitale duurzaamheid, denken we meestal aan digitaal erfgoed. Maar bij het werken met digitaal erfgoed gebruiken we ook allerlei programmatuur. Hoe is het gesteld met de duurzaamheid daarvan? Dat was het onderwerp van een bijeenkomst dit voorjaar onder de titel:  eHumanities address Software and Tools Sustainability. Organisatie was in handen van het Nederlands eScience Center in samenwerking met KNAW, DANS, Meertens Instituut, SURF en NWO.

DEN was uitgenodigd vooral vanwege onze rol in CATCHPlus. Waar dit project nu juist was opgezet om de resultaten van een aantal CATCH-projecten als duurzame software en digitale diensten te behouden, bleek dit niet eenvoudig te realiseren. Op verzoek van CATCHPlus adviseerden Kennisland en DEN voor opzet van een erfgoedmakelaar. Een erfgoedmakelaar zou de overgang van innovatie naar product, van project naar exploitatie, van concept naar businessmodel makkelijker maken. Op die manier levert de erfgoedmakelaar een essentiele bijdrage om resultaten van lopend onderzoek en innovatie voor meer instellingen over langere tijd te laten renderen. Ook wordt de erfgoedsector aantrekkelijker voor nieuw onderzoek. Inmiddels lijkt het erop dat de erfgoedmakelaar er gaat komen. Daarover later meer.

Software Sustainability Institute
In Engeland zijn ze al een aantal stappen verder in het verduurzamen van software, zo bleek uit de presentatie van Neil Chue Hong van het Software Sustainability Institute UK. Bij gebrek aan informatie uit de bijeenkomst bij de KNAW, sluit ik een algemene presentatie van het SSI in.


Software Sustainability: a UK Perspective from Neil Chue Hong


Hoe maak je software duurzaam?
Er werd aandachtig naar Neil geluisterd in de discussie over hoe we in Nederland de duurzaamheid van software en dan vooral in de humaniora kunnen verbeteren. Handleidingen, hulpbronnen, training en samenwerking zijn daarbij belangrijk, zoals eigenlijk bij elke digitale onderneming. Zo biedt SSI een overzichtelijke pagina met top tips en een online service om de duurzaamheid van eigen software te evalueren. In de discussie werd weer eens duidelijk hoe digitalisering er toe dwingt om zo vroeg mogelijk in het proces aanpassingen te doen. Mogelijke maatregelen om de duurzaamheid van software te verbeteren: het vastleggen van duurzaamheidsbeleid, het stellen van criteria bij projectfinanciering, het documenteren van proces en eindresultaat, gebruik van open standaarden, toepassen van een toetsingskader. Het zal de lezer bekend voorkomen!

Organisatie in Nederland
De vraag bij wie we in Nederland kunnen aankloppen met een vraag over de duurzaamheid van software is niet eenduidig te beantwoorden. DANS, SURF en het eScience center bieden allemaal wel iets vanuit hun eigen werkterrein. Ook de adviezen die DEN geeft aan erfgoedinstellingen zijn in algemene zin wel nuttig bij het verduurzame van software; denk aan de 10 tips voor duurzame toegankelijkheid.  Maar een club als het Software Sustainability Institute in Groot-Brittannië, is er niet. Zeer verstandig werd er op de bijeenkomst niet voor gekozen om een nieuwe instelling in het leven te roepen, maar de bestaande, maar versnippede expertise en activiteiten onderling te bundelen en af te stemmen. Een consortium voor duurzame software dus. CLARIN lijkt de meest voor de hand liggende partij om zo'n consortium te coordineren.

Relatie met erfgoedmakelaar
Hoewel DEN geen trekkersrol zal spelen in het consortium, is er wel een duidelijke rol. Erfgoed is gewend om te werken met lange horizonten en bijhorende kernwaarde. Bovendien is er met de digitalisering veel praktische ervaring met software ontwikkelingen die veelal afkomstig zijn uit een onderzoeksomgeving en dus niet zonder meer breed en over langere termijn toepasbaar. Het is een vertrouwde rol voor DEN om een brug te slaan voor ontwikkelingen en kennis tussen erfgoed en andere sectoren. Als de erfgoedmakelaar er straks daadwerkelijk komt, heeft de sector daarmee natuurlijk een sterke vertegenwooridger om zich specifiek met de duurzaamheid van software bezig te houden en ook daarbij de toegevoegde waarde vanuit het erfgoed aan te tonen. Dat is dan meteen een nadere invulling van een mogelijk verdienmodel waarmee de erfgoedmakelaar kan worden gefinancieerd: advisering aan ontwikkelprojecten op het gebied van duurzame exploitatie van innovatieve producten en diensten. 
7 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.