Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Eerste Open Erfgoed Koffie

20 juni 2013 - Marloes Scholtens
Met de eerste Open Erfgoed Koffie op 13 juni 2013, 9.00 tot 10.00 uur ‘s ochtends, lanceerde DEN een nieuw soort bijeenkomst met een informeel karakter. In het Utrechtse café/restaurant De Rechtbank kwamen die ochtend boven verwachting veel (17) mensen uit het erfgoedveld bijeen om onder het genot van een kopje koffie ongedwongen kennis te maken en ervaringen te delen met collega’s. Het onderwerp van de open bijeenkomst was van te voren losjes gebaseerd rond de inzet van sociale media voor erfgoedinstellingen. 

Opzet van de Open Erfgoed koffie
Het idee  van de Open Erfgoed Koffie is dat je nooit ver hoeft te reizen voor een informatief uurtje met gelijkgestemden: voorafgaand aan een gewone werkdag. Het concept is gebaseerd op de Open Coffee beweging, inmiddels een begrip voor vooral zelfstandigen en ondernemers. De meeste aanwezigen op 13 juni wonen of werken dan ook in of in de omgeving van Utrecht. Er waren verscheidene medewerkers van erfgoedinstellingen in Utrecht (Universiteitsmuseum, Utrechts Archief, Centraal Museum), medewerkers van instellingen in andere steden, die wel in de omgeving woonden en verschillende zelfstandigen en commerciële partijen.

Else Laura Rademaker van zowel het Utrechts Archief als DEN gaf de aanzet voor het gesprek. Ze vertelde dat DEN LinkedIn en Twitter meer geëigend vindt voor het bereiken van de doelgroep – professionals  uit het veld –  dan Facebook, wat gericht is op het brede publiek. Voor Het Utrechts Archief is Facebook juist zeer geschikt omdat er een algemeen publiek mee aangesproken kan worden. Het gesprek liep vervolgens uit op de vraag: Hoe kan een instelling op een succesvolle manier sociale media gebruiken? Welke ervaringen zijn er? 

Succesvolle inzet van sociale media
Henk Jan-Geel van Bright Mind Media vertelde van zijn persoonlijke ambitie om Nederland in 2020 het meest cultuurbewuste land ter wereld te maken. Hij betoogde dat de sociale media een uitgelezen middel zijn om verhalen te vertellen over cultureel erfgoed en daarmee mensen te raken en bewust te maken. De verhalen over digitale collecties en objecten van erfgoedinstellingen kunnen via Facebook uitstekend uitgedragen worden. De keuze van het onderwerp, het plaatsen van mooie afbeeldingen en het betrekken van de bezoekers door vragen te stellen en reacties uit te lokken zijn cruciaal voor het effect. Het publiek kan via Facebook ook ingeschakeld worden om te helpen een bepaald object of collectie te duiden of te beschrijven (User Generated Content/Crowdsourcing).De voorkeur van de meeste deelnemers aan de Open Erfgoed Koffie ging uit naar Facebook boven Twitter, omdat het ruimte geeft tot het uitlichten van een object of een verhaal. Twitter lijkt te vluchtig voor inhoudelijke bijdragen en uit te lokken andersoortige berichten wereldkundig te maken (bijvoorbeeld over een kapot toilet o.i.d.) Als een gunstige uitzondering hierop werd Erik Kwakkel genoemd, een boekhistoricus die interessante weetjes over Middeleeuwse boeken plaatst: https://twitter.com/erik_kwakkel

Niet verwonderlijk was de conclusie dat het aantal posts per week bepalend is voor het effect: hoe actiever er wordt gepost, hoe meer likes en reacties je krijgt. Actief gebruik loopt meteen terug als er door omstandigheden minder op de Facebookpagina gebeurt. Het werken met een planning van een paar weken vooruit wordt aangeraden. Als de expert van de instelling de informatie voorbereidt, kan een jonge stagiair ingezet worden voor het plaatsen van de posts.

Het effect van een betaalde advertentie via Facebook is aanzienlijk: behalve extra fans trek je ook geïnteresseerden voor bijvoorbeeld de deelname aan een evenement. Zowel Alexander Roos van Het Utrechts Archief als Marieke Verhoeven van het Universiteitsmuseum hebben campagnes via Facebook in hun mediamix opgenomen. Het Utrechts Archief had bij de laatste avondopenstelling alleen profijt van de posts via Facebook. Er is geënquêteerd hoe bezoekers bereikt waren: een radiocommercial en een advertentie in de Telegraaf trokken geen bezoekers terwijl een add op Facebook ongeveer 10% van de bezoekers trok.

Creatieve sociale media campagnes
In het Universiteitsmuseum kon het publiek op de laatste Museumnacht op de foto met een wel heel bijzonder object uit de collectie – de potvispenis – wat een groot succes bleek. De foto´s werden door het universiteitsmuseum op Facebook gepost en daardoor al snel gedeeld en getagd, waardoor het museum weer een heel nieuw publiek op Facebook bereikte.

Rui Guerra, van Museumanalytics, vertelde over een vergelijkbare sociale media campagne  die zijn bedrijf INTK samen met Naturalis heeft ontwikkeld. Het publiek kan in het museum met de eigen telefoon ludieke foto’s maken van een combinatie van het eigen gezicht en een dierengezicht. Wie deze foto´s deelt via sociale media kan een tweede kaartje voor Naturalis gratis krijgen. Rui bracht een prototype mee zodat de aanwezigen op de Open Erfgoed Koffie het effect konden testen.

Onderzoek
Rui Guerra van Museumanalytics vertelde over zijn onderzoek naar de effecten van sociale media in culturele instellingen en hoe digitale strategieën kunnen bijdragen aan het online bereiken van  je doelgroepen. Hij noemde als opvallend percentage dat ongeveer 1% van je fans actief meedoet, reageert of bijdraagt. Andere uitkomsten van zijn onderzoek verschijnen op http://www.intk.com/action-research-project.Na de bijdrage van Guerra tegen het einde van de Open Erfgoed Koffie ging het open kringgesprek (“Het lijkt wel een verjaardag”) over in kleinere informele gesprekken tussen verschillende aanwezigen. Ook het informeel napraten pakte goed uit. De Open Erfgoed Koffie smaakte naar meer! Wie doet een voorstel voor een nieuw onderwerp in een andere stad?

Meer informatie
Lees meer over de Open Erfgoed Koffie.
1 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.