Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

'De week van het auteursrecht' I

24 mei 2013 - Jeanine Tieleman
Zoals ik in mijn twee voorgaande blogs (zie hier blog I en blog II) al meldde, was er in de laatste week van april veel te doen op het gebied van auteursrecht. Drie dagen achter elkaar vonden er diverse bijeenkomsten plaats. 

Allereerst was daar op 23 april de werkconferentie Flexibel Auteursrecht, georganiseerd door VOI©E op initiatief van Google Nederland en de Federatie Auteursrechtbelangen. Ik beperk mij hier tot mijn eigen indrukken, want op de website van VOI©E staat een uitvoerig verslag van de presentaties en de achtergrond van deze werkconferentie. (Lees hier deel I en deel II van het verslag van VOI©E).

Folklore NullElf: burning copyright

Drie perspectieven
De conferentie begon met twee presentaties over de economische waarde van auteursrecht, daarna volgden vier gebruikerscases over auteursrechtelijke problemen. Iedere gebruikerscase werd direct gevolgd door repliek van een rechthebbende, zodat de zaak van twee kanten werd belicht. Tot slot werden de vier cases door drie experts geanalyseerd vanuit respectievelijk juridisch, economisch en maatschappelijk perspectief. Vooraf was door de organisatoren van de conferentie aan de deelnemers gevraagd om input te geven. Vanuit DEN hadden wij het recentelijk door Marco de Niet en ondergetekende geschreven visiestuk opgestuurd. Het was leuk om te zien dat de manier waarop we de problematiek in ons visiestuk hadden benaderd, namelijk vanuit drie perspectieven: juridisch, economisch en maatschappelijk, overeen kwam met de opzet van de conferentie.

Emoties
Hoewel ik het initiatief om dergelijke bijeenkomsten te organiseren nog steeds van harte toejuich, was ik toch enigszins teleurgesteld in deze dag. Dit kwam allereerst vanwege het hoge emotiegehalte van het merendeel van de presentaties. Kenmerkten de eerste twee presentaties zich nog door een zakelijke en brede benadering van de problematiek, bij de praktijkcases voerden over het algemeen emoties de boventoon omdat het 'recht' van de één werd gesteld tegenover het 'recht' van de ander. Daarmee wordt het perspectief vernauwd en ontstaat er al snel een soort welles-nietes discussie, waarbij mogelijke oplossingen buiten zicht raken.

Bij de analyse van de praktijkcases was de toon van de experts gelukkig wel weer zakelijker, maar in dat gedeelte werd naar mijn smaak weer nauwelijks recht gedaan aan het doel van de conferentie, namelijk onderzoeken of een flexibeler auteursrecht oplossingen kan bieden voor de huidige problemen. In eerste instantie werden oplossingen toch vooral gezocht in nauwere samenwerking met de CBO's: beter contact, andere licenties etc. Mogelijke aanpassingen van de (reikwijdte van de) auteurswet kwamen nauwelijks aan bod. Deze conferentie krijgt in het najaar nog een vervolg.

Op een bijeenkomst die twee dagen later werd georganiseerd ter gelegenheid van de opheffing van de Commissie Digiti©e, was er wel aandacht voor flexibilisering van het auteursrecht. In mijn volgende blog vertel ik daar meer over.
Tags:
conferentie   auteursrecht  
8 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (1)

Johan - dinsdag 28 mei 2013 om 14:10
Dag Jeanine, je schrijft "Kenmerkten de eerste twee presentaties zich nog door een zakelijke en brede benadering van de problematiek" - het zou goed zijn in je verslag ook enkele inhoudelijke zinnen op te nemen; wie waren de sprekers, over welke cases spraken ze? Groet, Johan
Jeanine Tieleman - vrijdag 31 mei 2013 om 14:45
Beste Johan,
Dank voor je reactie. Ik heb er bewust voor gekozen om geen informatie over de inhoud van de presentaties te geven omdat er inmiddels al een uitvoerig verslag van de presentaties beschikbaar was (en is)op internet. Daar verwijs ik ook direct aan het begin van mijn blog naar. De keuze om mij te beperken tot de manier waarop het onderwerp is benaderd, is een bewuste keuze geweest.
Met vriendeljke groet, Jeanine