Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Over Europeana Inside

13 december 2012
Eind november 2012 is deliverable 2.5 'Technical Specification' van het project Europeana Inside afgerond. Als leider van werkpakket 2 'Specifications', was het aan DEN om een consortium van 26 zeer diverse partners uit 13 landen aan het werk te krijgen en gezamenlijk tot functionele en technische specificaties te komen voor de Europeana Connection Kit (ECK). Wat houdt deze zogenaamde ECK precies in, en is DEN geslaagd in de missie?
(Door Berry Feith - medewerker internationale activiteiten bij DEN)Uitgangspunt voor de ECK is: …to overcome the operational, legal, technical and financial barriers hampering institutions in allowing access to their cultural heritage items through Europeana, or other public access initiatives at a regional, national, or thematic level.
Deze doelstelling zal worden verwezenlijkt door de ontwikkeling van een aantal softwaremodules. Deze tools moeten het voor culturele instellingen mogelijk maken om op een gemakkelijke manier hun digitale collecties en metadata in Europeana te ontsluiten én door Europeana verrijkte metadata terug te krijgen. Voor wie het nog niet weet: Europeana is de culturele portal voor Europa.
 
Projectpartners
De partners die aan het project deelnemen zijn: Content Providers (CP): instellingen die hun collecties via Europeana (willen) ontsluiten. Technical Partners (TP): softwareontwikkelaars die de ECK gaan bouwen. Een groot aantal TP is al leverancier van een Collectie Management Systeem (CMS). Zo'n CMS wordt door een CP gebruikt om een collectie te beheren. Het kan dus zijn dat de ECK een softwaremodule is die in het CMS wordt ingebouwd. Het CMS zal dan het label 'ECK-compliant' krijgen.
Tevens zijn er (universitaire) onderzoeksinstellingen bij het project betrokken, maar ook organisaties zoals Collections Trust (CT) in Groot Brittannië en DEN in Nederland.

DEN en EU-Inside
DEN heeft er als werkpakketleider voor gezorgd dat de partners in WP2 tot gezamenlijke 'requirements' zijn gekomen. In een half jaar tijd zijn de voorwaarden waaraan de ECK (minimaal) moet voldoen in vijf deliverables geformuleerd. Via deliverable D2.1 'Requirement Analyses' is D2.2 'Use Cases' ontstaan. Hieruit zijn vervolgens D2.4 'Functional Requirement' en D2.5 'Technical Specification' geformuleerd. (D2.3 'Technical Audit' - welke standaarden gebruikt Europeana – stond enigszins los van dit traject).
 
'Requirement Analysis Task Assignment'
Binnen het DEN-team ben ik als coördinator, samen met Marco Streefkerk, verantwoordelijk geweest voor de dagelijkse EU-Inside activiteiten. De voorbereidingstijd om het project op te starten was erg kort. Na een maand kwamen op 25 en 26 juli 2012 vertegenwoordigers van alle partners bij elkaar in Berlijn. Bij deze bijeenkomst werd het ons duidelijk dat we rekening moesten houden met een complex aan belangen, strategieën en verbanden. Om in korte tijd toch zo veel mogelijk informatie te verzamelen hebben we een zogenaamde 'Requirement Analysis Task Assignment' geformuleerd. Het laten invullen van dit enquêteformulier, iets wat uiteindelijk alle partners hebben gedaan, heeft de basis gevormd voor de inhoud van de deliverables.
 
Wordt vervolgd....
Het is nu aan de volgende werkpakketleiders om deze deliverables om te zetten in wat de ECK zal gaan worden. DEN zal in het vervolgtraject de taak op zich nemen om te monitoren of de geformuleerde requirements ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.
 
Meer informatie
2 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.