Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Verslag Symposium 'Plan-Do-Check-Act: 4 jaar Digitaliseren met Beleid'

11 oktober 2012 - Digitaal Erfgoed Nederland
Op 19 september 2012 organiseerde DEN, met financiële steun van het ministerie van OCW, ter gelegenheid van het aflopen van het subsidieprogramma Digitaliseren met Beleid een symposium over de behaalde resultaten van dit programma binnen het erfgoedveld. Het symposium vond plaats in Madurodam in Den Haag.Welkom
Het symposium werd geopend met een kort welkomstwoord van Hans Westerhof (adjunct van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en lid van de Raad van Toezicht van DEN).

Overzicht van vier jaar DmB - Janneke van Kersen
Als tweede is het de beurt aan Janneke van Kersen (Secretaris Musea en E-cultuur bij de Raad voor Cultuur en voormalig senior beleidsmedewerker bij de directie van OCW). In haar verhaal kijkt van Kersen terug op de subsidieregeling en het digitaliseringbeleid tussen 2006 en 2009. Dit beleid was duidelijk onderhevig aan de ontwikkelingen van het internet. Iedere keer als de gebruiker eenvoudige digitale instrumenten aangereikt kreeg om zich op het web te bewegen, nam het gebruik van internet een grote vlucht. Dat betekende dat het karakter van de projecten van DmB ook voordurend veranderde.

Het belang van de regeling lag in de ogen van Van Kersen in het feit dat bij alle projecten gestandaardiseerde toegang - zowel voor de opslag als toegang - tot data verplicht was. En dat er geen projectsubsidie aangevraagd kon worden als er geen informatiebeleidsplan (waar ook subsidie voor aangevraagd kon worden) gemaakt was door de instelling. Deze eis zorgde voor het maken van een professionaliseringsslag binnen de instelling en een duurzame verankering van kennis over digitalisering in de organisatie.

De ontwikkeling van het internet is goed te zien aan het karakter van de projecten die gaandeweg veranderden van digitale databases naar interactieve projecten waarbij fysieke en virtuele wereld in elkaar overgaan. Voor de toekomst is veel van OpenData te verwachten. Het is immers de gebruiker en niet de instelling die centraal staat op internet. Natuurlijk blijft altijd gestandaardiseerde toegang en ontsluiting en een diigitaliseringsbeleid van belang.


Presentatie Janneke van Kersen

Sessie 1: eMatching, durft u het aan?
Bij sessie één ging het om samenwerking en om projecten die geheel of gedeeltelijk buiten de vertrouwde muren van de organisatie zijn uitgevoerd. In de presentaties van Berry van Hoorn (Naturalis, verschillende projecten), Alice van Diepen (Archief Eemland, project mijnadres.org) en Job Gerlings (AlleMolens.nl) waren een aantal opvallende overeenkomsten te bespeuren.

Een aantal wijze lessen op een rijtje:
Presentatie Berry van der Hoorn (Naturalis)Presentatie Alice van Diepen (Archief Eemland)Presentatie Job Gerlings (AlleMolens.nl)
Sessie 2: Het genie beheerst de chaos
De drie projecten (Geallieerde Collecties, UNICUM en Teylers Universum) die in deze sessie werden gepresenteerd, hadden met elkaar gemeen dat in ieder project verschillende collecties met elkaar werden verbonden en op een gebruikersvriendelijke manier toegankelijk moesten worden gemaakt. En soms moest dit ook nog zodanig gebeuren dat er later door andere instellingen op een eenvoudige manier kon worden aangehaakt. In alle projecten is dan ook veel tijd en energie gestoken in zowel het schonen als het harmoniseren van data van de verschillende collecties.

Een greep uit de belangrijkste leermomenten:

Presentatie Odette Reydon (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)


Presentatie Annet Ruseler (Legermuseum)

 

Presentatie Henriette Reerink (UB Amsterdam) & Saskia van Bergen (UB Leiden)

 

Presentatie Geert Jan Janse (Teylers Museum)

Sessie 3: Tools en open source software
De projecten in de sessie tools en open source software gaf een inkijkje op de vernieuwing van ICT bij drie instellingen mogelijk gemaakt door Digitaliseren met Beleid: Museum Boijmans Van Beuningen (ALMA), Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Content Mashup Platformen Visual METS) en V2 (CultureBase).

Enkele conclusies:

Presentatie Eric de Ruijter (IISG)

Presentatie Arie Altena (V2) - zipbestand


Presentatie Nynke van der Wal (Museum Boijmans Van Beuningen)Sessie 4: Koning Klant
De vierde en laatste sessie hield zich bezig met de vragen: ‘Is het mogelijk om een klantvriendelijk product af te leveren zonder vooraf een uitvoerig doelgroepenonderzoek te hebben uitgevoerd?’ En: ‘Heb je al je klanten goed in beeld?’. Carolien van Loon (Gemeente Vlaardingen, Virtueel Museum Vlaardingen), Boudewijn de Ridder (Nederlands Fotomuseum, Fotoleren.nlen Fotografen.nl) en Rob Bothof (Centrale Discotheek Rotterdam, Kindermuziekweb) deelden niet alleen hun leermomenten op dit terrein, maar gaven ook tips. Zoals onderstaande, op het gebied van samenwerking: Op het gebied van klantvriendelijkheid was het opmerkelijk om te zien dat het kan voorkomen een klantvriendelijk project af te leveren,  zonder een degelijk gebruikersonderzoek vooraf.  Zoals dat het geval was bij het Virtueel Museum Vlaardingen. Cruciaal daarbij is wel dat de projectleider de moeite heeft genomen zich in de verschillende doelgroepen te verdiepen en deze kennis heeft ingebracht in het verloop van het project.

Tips en leermomenten op het gebied van klantvriendelijkheid: Overige leerdoelen:
Presentatie Carolien van Loon (Gemeente Vlaardingen)

www.fotoleren.nl/start/dmb
Presentatie Boudewijn de Ridder (Nederlands Fotomuseum)


Presentatie Rob Bothof (Centrale Discotheek Rotterdam)Conclusies: Marco de Niet
Marco de Niet (directeur DEN) trekt de conclusies van vier jaar steun vanuit het subsidieprogramma Digitaliseren met Beleid (DmB). Dit doet hij aan de hand van de kwaliteitscysclus digitaal erfgoed. Hij doorloopt de vier fases (Plan – Do – Check – Act) en besluit voor elke fase hoe het daar nu voor staat binnen de erfgoedsector. Tot slot presenteert hij de nieuwe visuele uitvoering van de cyclus, dat het hart van de DEN kennisbank gaat vormen.


Presentatie Marco de Niet (DEN)

Blik op de toekomst – Arnoud Odding
Het slotwoord was in handen van Arnoud Odding (schrijver van ‘Het Distruptieve Museum’, voormalig directeur van het Nationale Glasmuseum, momenteel directeur van het Rijksmuseum Twenthe). Hij is van mening dat we wat digitalisering betreft pas aan het begin staan en dat instituten op de schop moeten. Zijn voorspelling is dat er meer zal veranderen dan we ons voor kunnen stellen. Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende bronnen te vinden over een object, dat het 'alleenrecht' op het ware verhaal en op het maken betekenisvolle keuzes is komen te vervallen. Een museum moet zich volgens Odding daarom beter gaan verbinden met de wereld buiten het instituut en meer verwijzen naar andere informatiebronnen, zodat meer context wordt geboden. Zijn slotconclusie: We moeten mee innoveren, ook al willen we niet. De techniek is er, nu moeten we de cultuur nog veranderen. Dat is niet eng; dat is spannend."


Presentatie Arnoud Odding

Symposium in tweets
Weten wat de aanwezigen tijdens het symposium bezigheid? Bekijk alle tweets die verzonden werden: http://storify.com/StichtingDEN/plan-do-check-act-4-jaar-digitaliseren-met-beleid

-----------------------------------------------------------------------------------------
6 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.