Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

RAN2.0 en werken aan het erfgoed van Nijmegen

19 mei 2011 - Ernest Verhees (gastschrijver)
Web2.0, Ambtenaar2.0 en Archief2.0. Als deze begrippen regelmatig langskomen, moet bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) vanzelfsprekend ook over RAN2.0 nagedacht worden. Dat is in 2010 dan ook uitgebreid gebeurd, zoals ook binnen de gemeente Nijmegen veel initiatieven zijn ontstaan op dit gebied. In een gastblogpost doet  Ernest Verhees verslag.


 
RAN2.0 sessies
Voor een introductie van de web2.0-wereld en de daaraan gekoppelde doelstellingen van de cultuuromslag is gekozen voor een startbijeenkomst en een aantal RAN2.0 sessies. Uitgangspunt hierbij was de uitgave van DEN: Business Model Innovatie’ Cultureel Erfgoed, waarin niet zozeer web2.0 toepassingen maar de beschikbaarstelling van digitaal erfgoed en vraaggericht denken centraal staan. Dit boekje is vooral gebruikt voor de vergroting van de achtergrondkennis en niet voor het specifieke doel ervan, het Business Model.
 
Na de RAN2.0 studiemiddag (zie het projectblog) is het interne traject voor de kennisvergroting en bewustwording van de web2.0-ontwikkelingen voortgezet met vijf ran2.0sessies. Dit was een verkorte variant van 23archiefdingen. Omdat de inhoud van de ran2.0 sessies grotendeels is gebaseerd op 23archiefdingen, is deze onder dezelfde Creative Commonslicentie beschikbaar. Op het projectblog is meer over de sessies te lezen. Met deze vijfdelige cursus, die door in totaal 19 medewerkers is gevolgd, was het archief een van de eerste afdelingen van de gemeente Nijmegen die met web2.0 aan de slag is gegaan.
 
Evaluatie
Als eerste kennismaking met de wereld van blogs, rss, gadgets en tags was de cursus zeker geslaagd. Maar het bleek voor veel collega’s ook een sprong in het diepe. Bij het concrete vervolg door middel van het regelmatig plaatsen van berichten op een testblog bleek, naast moeite met de werking, de factor tijd een groot probleem. Daarnaast werkte het feit dat dit testblog niet door het publiek gelezen kon worden niet bevorderend. De bewustwording van het belang van social media was nog niet vertaald in een actieve deelname.
 
Er is zeker geen gebrek aan onderwerpen die in een weblog aan bod kunnen komen, zoals uit de wel geplaatste berichten was op te maken. Hierbij valt te denken aan berichten over educatieve projecten en rondleidingen, nieuwe acquisities, afronding van inventarisatie of restauratie, vrijwilligersprojecten, onderzoeksvragen of leuke ontdekkingen. Het gaat echter niet alleen om onze eigen activiteiten maar ook om het gebruik van onze collecties door derden zoals tentoonstellingen en uitgaven. Zeker als we hier van tevoren door onderzoek in de studiezaal of een bestelling van foto’s van af weten, kan makkelijk een berichtje worden gemaakt. Tot slot is er altijd aansluiting mogelijk bij de actualiteit, onder te verdelen in jaarlijkse gebeurtenissen (feestdagen, kermis, vierdaagse, winterweer) en daadwerkelijk actueel, lokaal nieuws (met een historische dimensie).
 
Kansen zien en benutten
In de werkgroep die een voorstel maakt voor de verbetering van de PR en communicatie van het archief, is ook het bijhouden van een weblog besproken. Een van de redenen om actief met web2.0 en social media aan de slag te gaan, is tenslotte het uitgangspunt ‘wees daar, waar de mensen zijn’. Voorlichting aan en contact met het publiek verloopt steeds meer digitaal en niet noodzakelijk alleen via onze eigen website.
 
Voor het bloggen willen we gaan werken op basis van een rooster. Uitgangspunt is dat er twee berichten per week gepubliceerd worden. De eerste maanden van 2011 hebben we dit in de testomgeving uitgeprobeerd om de collega’s kennis en vaardigheden bij te brengen maar ook om ze te laten beseffen dat digitale communicatie onderdeel is van hun werk. De nadruk ligt dan minder op de vaardigheid om zelf berichten te publiceren maar meer op het leren zien van kansen voor een interessant bericht. Die kansen liggen namelijk voor het oprapen, zeker met de huidige communicatiemiddelen.
 
Werken aan het erfgoed van Nijmegen
Die kansen zijn er niet alleen voor het archief maar zeker ook voor de afdeling Archeologie en Monumenten. Nieuws over opgravingen en vondsten mogen altijd op veel aandacht rekenen en in de oudste stad van Nederland is het Romeins erfgoed uiteraard een belangrijk thema. In oktober 2010 is bovendien door de gemeente Nijmegen het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis opgericht, gehuisvest in de Mariënburgkapel. Door het faciliteren van exposities en activiteiten en het doorverwijzen naar cultuurhistorische instellingen fungeert het Huis als makelaar in stadsgeschiedenis. Ook via de website koppelt het Huis inwoners en toeristen aan het Nijmeegs erfgoed, onder andere door een digitale nieuwsbrief en het beschikbaarstellen van een kennisbank (wiki) over de geschiedenis van Nijmegen.
 
Het was dan ook een logische stap om het weblog van het archief samen met de afdeling Archeologie en Monumenten op te gaan zetten onder de hoed van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis: weblog.hvng.nl. Medewerkers vertellen onder de titel 'Werken aan het erfgoed van Nijmegen' over hun werk en de bijzondere dingen die ze daarbij meemaken. Het gaat zowel om algemene aankondigingen als persoonlijke ervaringen. Het vervolg is dat ook het weblog van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een faciliterende rol gaat vervullen door andere organisaties die werken aan het erfgoed van Nijmegen berichten te laten schrijven.
 
De stap van kennismaking en bewustwording naar actieve deelname aan web2.0 is dus in volle gang.
Tags:
archieven   Web 2.0  
7 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.