Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Voor het laatst in Wenen

1 april 2011 - Marco Streefkerk
28 en 29 maart was de laatste bijeenkomst van werkgroep 3 binnen het Europeana versie 1 project in Wenen. Deze werkgroep is belast met Specification of Functionality & Interoperability en kan worden gezien als de innovatieve motor van het project. De werkgroep is een bijzondere mix van leeftijdsgroepen. Er zijn de Éminence Grises die hun sporen in Europees erfgoedprojecten hebben verdiend en de laaste jaren hun ervaring aanwenden om de bijzondere eigenschappen van erfgoed met behulp van ICT optimaal te laten renderen. Dan is er een middengroep die over het algemeen diep in de (nationale) praktijk is geworteld. Tenslotte de groeiende groep van jongere onderzoekers die veelal vanuit de ICT geïnteresseerd geraakt zijn in het erfgoed als toepassingsgebied en actief zijn in één van de vele gelieerde projecten.

     Kuppelfresko des Prunksaales     
Detail uit de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek

Ik reken de inbreng van mijzelf en die van DEN in het algemeen tot de middengroep. Hoewel wij als kenniscentrum natuurlijk geen eigen collectie beheren, ligt onze meerwaarde in de gestructureerde aanpak van digitalisering en het overzicht: we zijn één van de weinig instellingen, ook in Europa, die daadwerkelijk erfgoedbreed kijken.

Die generieke kwaliteiten maken wel dat de soms zeer gedetailleerde en technische discussies lastig zijn om te volgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het European Data Model, waarover ik eerder berichtte. In Wenen werd duidelijk dat EDM als model om het (digitaal) erfgoed in al zijn facetten te beschrijven inmiddels een volwassen status heeft bereikt. Het is een unieke voorbeeld van samenwerking van domein (erfgoed) en webspecialisten. Het resultaat geeft een solide basis niet alleen voor Europeana, maar voor erfgoed in de breedste zin van het woord. De oproep klinkt dan ook om EDM verder de wereld in te zenden, waarbij discussie ontstaat over de vraag wat te doen met de E voor Europeana: handhaven vanwege de branding van de oorsprong of vertalen ten behoeve van bredere acceptatie (suggestie vanuit OCLC: elaborate). Eigenlijk neig ik naar het eerste. We mogen er trotst op zijn.

Naast EDM werden ook de laatste ontwikkelingen rond EBM tijdens de bijeenkomst gepresenteerd: het Europeana Business Model. Deze vondst komt voor rekening van onze eigen Harry Verwayen, ex-Kennisland nu Business Director van Europeana, en samen met DEN opsteller van de publicatie Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed. Deze publicatie vormt dan ook een bron van het strategisch plan van Europeana 2011-2015. In deze periode moet Europeana, als project nu nog volledig gefinancierd uit Europese projectgelden, blijvend in de Europese maatschappij worden geworteld. Daarvoor moeten de kosten voldoende gerechtvaardigd zijn door maatschappelijke en financiële opbrengsten.

Relevant is dat erfgoedinstellingen in het Europeana Business Model gepositioneerd worden als partners en niet als klanten. Met andere woorden: Europeana is vooral van ons en minder voor ons. Op dit moment verhoudt zich dat nog lastig met de nationale oriëntatie van de meeste erfgoedinstellingen. Om dat gat te dichten moeten musea, archieven, bibliotheken, monumenten en archeologie organisaties enerzijds zelf breder gaan kijken, anderzijds moet nationaal en Europees erfgoedbeleid beter op elkaar worden aangesloten. Tekenend voor deze laatste noodzaak is de tegenstelling tussen de ambities zoals uitgesproken op Europees niveau door het Comité des Sages en de bezuinigingspolitiek van veel nationale overheden zoals die van Nederland. Daar ligt naar mijn idee ook een belangrijke taak voor het netwerk rond Europeana: via de Europese commissie aansturen op een samenhangend Europees cultuurbeleid en nationale initatieven, zoals DCN in Europeana in Nederland, ondersteunen.

Als Europese erfgoedsector moeten we komen tot een duidelijke visie over de waarde van digitaal erfgoed in de maatschappij op verschillende geografische niveau's en de rol van Europeana daarin: de top van een piramide met, hoe hoger je komt steeds breder en generieke erfgoeddiensten of een centraal distributiepunt met API vanwaar elke diensverlener hoogwaardige data verkrijgt om specifieke diensten mee te bouwen.

In augustus start versie 2 van het Europeana project. Innovatie is daarin ondergebracht in WP7, onderleiding van de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek en ons eigen Beeld en Geluid. Nieuw in deze fase is de samenwerking met het Council of Content Providers and Aggregators (CCPA). Ik raad alle erfgoedinstellingen die daarvoor enige middelen hebben aan om lid te worden van de CCPA, ook al ze (nog) geen content aan het Europeana netwerk leveren. Dat levert direct een stem in de ontwikkelingen op. DEN zal naar ik aanneem ook in deze nieuwe fase van Europeana haar rol blijven spelen, nu dan als lid van WP7. De eerste mogelijkheid daartoe is opnieuw in Wenen voor een eerste Europeana Technical Conference. Via de tweets van @EuropeanaTech blijven we op de hoogte.
8 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.