Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

The New Renaissance

13 januari 2011 - Annelies Van Nispen
Niet op 6 januari, maar op 10 januari hebben de 3 wijzen hun eindrapport gepubliceerd en "The New Renaissance" aangekondigd: "Our goal is to ensure that Europe experiences a digital Renaissance instead of entering into a digital Dark Age."

Comité des Sages
Het Comite des Sages adviseert EU-commissarissen Kroes en Vassilou over het online brengen van het Europees cultureel erfgoed. Het Comité des Sages ziet dat het een grote inspanning, ook financieel, zal kosten om het cultureel erfgoed beschikbaar te maken op Internet, maar schrijft dat de maatschappelijke baten voor democratie, onderwijs en wetenschap, innovatie, (commerciële) diensten en toerisme ook hoog zijn.

Het rapport formuleert een voorwaardenscheppend kader waarbinnen dit plaats kan vinden en gaat in op de volgende punten: auteursrecht, publiek-private samenwerking en duurzame toegankelijkheid. Europeana is voor het Comité het centrale punt waar Europees cultureel erfgoed bij elkaar komt en ziet ook een belangrijke rol voor Europeana als Europees Digitaal Depot.

Auteursrecht
Het Comité pleit voor breed toegankelijk cultureel erfgoed en een belangrijke barrière voor 20e eeuws materiaal is het huidige auteursrecht, met daarbij speciale aandacht voor de verweesde werken en out-of-distribution. Aanbevelingen voor een Europese oplossing op korte termijn zijn opgenomen. Maar het blijft afwachten waar de Europese Cie meekomt. De oplossing moet gelden voor verschillende sectoren: audio-visueel, tekst en beeldmateriaal. Door verschillende wetgeving (naburige rechten ed) kan dit nog wel eens een harde noot worden om te kraken. Metadata moet volgens het Comite vrij toegankelijk en herbruikbaar zijn.

Duurzame toegankelijkheid
Duurzame toegankelijkheid is ook een zeer belangrijk punt. Dit betreft zowel het materiaal, als de organisaties die het materiaal digitaliseren en voor de lange termijn bewaren en toegankelijk houden. Een centrale rol ziet het Comité voor Europeana. Europeana zou als moeten gaan functioneren als een echt digitaal depot, waar kopieën van het materiaal aangeleverd door Europese bibliotheken, archieven en musea kunnen worden opgeslagen. Het Comité wil zelfs dat Europeana als Dark Archive (zoals de KB nu voor veel uitgevers functioneert) voor materiaal waar nog auteursrecht op berust en dat daarom niet publiek toegankelijk gemaakt kan worden. Dit is een radicaal voorstel. Europeana fungeert op dit moment alleen als een portal die verwijst naar de collecties bij de instellingen in Europa.

Duurzame toegankelijkheid is vaak ook afhankelijk van organisaties die lange termijn toekomst hebben. Projectfinanciering is meestal geen goede voorwaarde voor lange termijn. het Comité pleit ervoor om Europeana structurele financiering te geven. Het digitaliseren van en duurzaam toegankelijk maken van Europees cultureel erfgoed is een enorme financiële inspanning. Het Comité is van mening dat dit in eerste instantie een zaak van de Nationale overheden is, maar ziet ook een belangrijk rol voor publiek-private samenwerkingen.Daarbij worden wel voorwaarden gesteld aan deze overeenkomsten, bijv. Public Domain materiaal moet in de EU vrij beschikbaar blijven en er wordt een limiet van 7 jaar gesteld aan exclusiviteit. Hierbij moet je bijv. denken aan contracten voor Google Books, daar liggen nu exclusiviteitsclaims variërend van 15 tot 25 jaar.

Can we wait? No, we can't!
Nu is het aan de Europese Commissie, de lidstaten, Europeana en de cultureel erfgoedinstellingen om er werk van te maken.
Tot slot een laatste citaat: "Can Europe afford to be inactive and wait, or leave it to one or more private players to digitise our common cultural heritage? Our answer is a resounding 'no'.

Meer informatie
Er is een verslag beschikbaar over de Public Hearing van het Comité de Sages en meer informatie over auteursrecht.
7 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (1)

DEN | digitaal.allemaal. » Blog Archive » Homo Musealis - donderdag 10 maart 2011 om 18:12
[...] door Premsela, het RKD en het Nationaal Glasmuseum werd de nieuwe homo musealis verkondigd. Is de rEnaissance dan toch echt begonnen? Wat zou Leonardo da Vinci van het logo hebben [...]