Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Behold, thesaurus!

23 november 2010 - Monika Lechner
Altijd al willen weten welke thesauri, trefwoordenlijsten, taxonomieën, ontologieën en classificaties - kortom terminologiebronnen - door Nederlandse en Vlaamse erfgoedinstellingen gebruikt worden? Welke gemeenschappelijk beheerd worden? Over welke onderwerpen eigen trefwoordenlijsten bijgehouden worden? Hoeveel tijd instellingen in het bijhouden van hun terminologiebron investeren? Deze en nog meer vragen tracht DEN te onderzoeken en met uw hulp te beantwoorden.Hoe beschrijf jij je collectie? Kunnen we samenwerken?
 Het opbouwen en onderhouden van terminologiebronnen vergt forse tijdinvesteringen. Samenwerking tussen instellingen kan tijdsbesparing opleveren en de uitwisselbaarheid van gegevens over de collecties verbeteren. Een voorbeeld voor sectoroverschrijdende samenwerking is de GTAA. Deze thesaurus wordt zowel door verschillende audiovisuele archieven als het Nationaal Archief gebruikt. Daardoor verbetert de uitwisselbaarheid van gegevens over de verschillende collecties. Een ander voorbeeld is de AAT-NL, de Nederlandse vertaling van de Art & Architecture Thesaurus. Deze wordt centraal door het RKD beheerd, maar iedereen kan voorstellen voor nieuwe termen online indienen. Op deze manier worden collecties gezamenlijk ontsloten en bij de juiste toepassing, zelfs in meerdere talen vindbaar.

Van visserijthesaurus tot terminologie van de fruitteelt
 Reeds in 2006 maakte DEN in samenwerking met de werkgroep Nederlandstalige erfgoedthesauri een inventarisatie van terminologiebronnen binnen de Nederlandstalige erfgoedsector. Het verkennende onderzoek leverde fascinerende informatie over 29 uiteenlopende terminologiebronnen op. Daaronder bevinden zich een paar opmerkelijke vondsten zoals de 'terminologie van de fruitteelt', de thesaurus van Eco Mare of de visserijthesaurus. En zou er mischien een verband gelegd kunnen worden tussen Aurora, de zoölogische thesaurus van het Natuurmuseum Groningen en de Classificatie Natuurmuseum Fryslan? Misschien denk ik hier te kort door de bocht en ben ik al te zeer in verleiding gebracht door de mogelijkheden van het semantisch web, maar het punt is, een inventarisatie van bestaande terminologiebronnen levert aanknopingspunten en kansen voor samenwerking op. Mede doordat sommige thesauri in 2006 nog in ontwikkeling waren, is het dus hoogste tijd voor een nieuwe inventarisatie!

Doelen van de herinventarisatie 2010
De centrale vraag is: Welke terminologiebronnen gebruiken erfgoedinstellingen bij de inhoudelijke ontsluiting van hun collecties? En vooral: welke terminologiebronnen onderhouden en beheren ze zelf? Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: Het onderzoek wordt breder opgezet dan in 2006, dit keer bevragen we zowel musea als bibliotheken, archieven en andere collectiebeherende instellingen.

Vooral: Meedoen!
Er is bij de nieuwe vragenlijst getracht de vragen zo duidelijk en laagdrempelig mogelijk te formuleren. We hopen dat zoveel mogelijk instellingen onze vragenlijst in willen vullen. Uw hulp is dus van harte welkom en wordt erg gewaardeerd! Ga nu naar de online vragenlijst.

Meer informatie
De analyse van het onderzoek in 2006 is te lezen in het rapport 'Inventarisatie Terminologiebronnen 2006'.
4 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.