Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

In Brussel voor

2 november 2010 - Annelies Van Nispen
Donderdag 28 oktober was ik maar liefst 5 hele minuten spreker bij de Public Hearing of the Comité des Sages on "Bringing Europe's Cultural Heritage Online". 24 Organisaties uit Europa hadden allen precies 5 minuten "zendtijd" gekregen. En na 5 minuten werd de microfoon ook echt uitgezet en was de spreektijd over, tot de Vraag & Antwoord ronde daarna.

Bij een vorige public hearing (on Orphan Works) waren er hoofdzakelijk organisaties die rechthebbenden vertegenwoordigen en die daardoor een andere positie hebben tav "Bringing Europe's Cultural Heritage Online". Gelukkig waren er deze keer meer erfgoedinstellingen of koepelorganisaties.

De hoorzitting was een vervolg op de online consultatie over online toegankelijkheid van cultureel materiaal, die het Comité des Sages de afgelopen maanden hield. Het Comité heeft de opdracht met aanbevelingen voor de Europese Commissie te komen over digitalisering en online toegankelijkheid van cultureel materiaal.
Het comité moet met antwoorden komen op vragen als:

Hoe kan Europees cultureel erfgoed en creativiteit breed toegankelijk worden gemaakt op het internet? En hoe slaan we het digitale materiaal duurzaam op, zodat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen maken?

Aandachtspunten waren:
 • Financieringsmogelijkheden
 • Een betere wisselwerking tussen culturele instellingen en de private sector
 • Oplossingen voor rechtenkwesties bij digitaal materiaal in het publieke domein
Het is mijn bedoeling om nog een uitgebreider verslag te maken, maar bij deze enige observaties mijnerzijds:
 • Frankrijk was het enige land waarvan het Ministerie van Cultuur aan tafel zat.
 • De European Broadcasting Union (EBU) en het Duitse ZDF vroegen aandacht voor de auteursrechtelijke nachtmerrie die het clearen van rights is van AV-producties. Ook voor programma's in opdracht gemaakt van het ZDF, moet bijv. bij een concertregistratie aan alle leden van het orkest en de decorbouwers toestemming worden gevraagd. Dit geldt dus ook voor concertregistraties uit bijv. de jaren "50.
 • Eblida vroeg aandacht voor de verweesde werken en zag twee routes: legal exception of the extended collective licences.
 • De rechthebbenden organisaties (van fotografen, uitgevers, kranten, schrijvers, etc...) aan tafel vertegenwoordigden over het algemeen het standpunt dat de rechthebbende altijd zijn toestemming moet geven (ook al is deze niet vindbaar).
 • Google zag de weg voorwaarts met Google Books oa. door het aangaan van Partnerships met Bibliotheken. Ook het herzien van het "legal framework" is noodzakelijk.
 • Opmerkelijk was de ambitie en dadendrang van Orange France Telecom die van start gingen met te zeggen: Europe is no. 1 in preservation and cultural heritage and we are gonna be sure that Europe will also be the no.1 in digital preservation and online heritage. Europe will be the World Leader. Dat was zeker een ander geluid.
 • Thematisch Netwerk Communia vertelde over hun werk, bijv. het al eerder genoemde Public Domain Charter.
 • Ben White van de Britisch Library stelde het Knowlegde Gap aan de orde en vroeg zich af waarom hij naar de VS (en dan natuurlijk NY) moet vliegen om gedigitaliseerde Europese schrijvers te kunnen raadplegen via Google Books? Want wat Google heeft gescand is voor een groot deel alleen toegankelijk in de VS.
 • Het Rijksarchief in Belgie vroeg ook aandacht voor de zorg die analoog en digital-born materiaal nodig heeft.
 • En namens DEN heb ik dit (ingekorte) position paper (pdf) gepresenteerd. In short: Open Access to Cultural Heritage: some rights reserved
Dit wordt zeker vervolgd!
3 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.