Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Onze toekomstige buren

15 juni 2010 - Marco Streefkerk
Deze week kreeg DEN bezoek van Bertil Voogd (servicemanager) en Gerard Kuys (informatiearchitect) van Bibliotheek.nl. Deze club is dit jaar ontstaan vanuit de ontvlechting van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).

Bibliotheek.nl - Neem eens een bibliobreak

Bibliotheek.nl helpt bibliotheken innoveren en dat vormt een overeenkomst met één van de hoofdtaken die DEN heeft voor het cultureel erfgoed. Hoewel bibliotheken binnen het beleid van OCW niet onder cultureel erfgoed vallen, zijn er wel veel raakvlakken. We spreken zelfs van erfgoedbibliotheken: (universitaire) bibliotheken met bijzondere collecties.

Qua werkwijze is er wel een verschil. DEN stelt als kenniscentrum instellingen in staat om zelf organisatie, infrastructuur en dienstverlening aan te passen aan de digitale maatschappij. Met behulp van standaarden ontstaat een Digitale Collectie Nederland als combinatie van het aanbod van afzonderlijke instellingen. Bibliotheek.nl heeft de opdracht om centraal de benodigde infrastructuur op te bouwen waar de afzonderlijke bibliotheken dan gebruik van maken. Meer een soort service center dus. Toch moet ook zo'n gezamenlijke infrastructuur duurzaam en uitwisselbaar zijn en dus zijn standaarden ook voor bibliotheek.nl een onmisbaar instrument. Kennisuitwisseling met DEN over standaarden dus.

Maar het gesprek ging ook over aansluitende dienstverlening. Zo zou het mooi zijn als gebruikers van de Nederlandse Bibliotheek Catalogus (werktitel van één van de centrale diensten van bibliotheek.nl) ook erfgoed vinden. Sowieso zie je regionaal een ontwikkeling waarbij bibliotheken met hun vele bezoekers en centrale plek in de gemeenschap functioneren als extra toegangspoort voor de inhoud en kennis van musea, archieven en andere collectiebeheerders.

Bibliotheek.nl is als centrale partij ook een mogelijk doorgeefkanaal (aggregator) voor bibliotheekinformatie aan Europeana. Als kritisch deelnemer van de werkgroepen, heeft DEN goed zicht op de ontwikkeling binnen Europeana. Het project heeft de ambitie een oplossing te vinden voor een gezamenlijk aanbod vanuit de diverse domeinen van culturele informatie. Het Europeana Data Model (EDM) gebruikt daarvoor onder meer onderdelen van FRBR. Laat dit nu juist ook het datamodel zijn waarmee bibliotheek.nl het vinden en verkrijgen van informatie via bibliotheken wil verbeteren.

Het gesprek was een nuttige eerste informatieuitwisseling tussen de wereld van bibliotheek en die van het erfgoed. Beiden kunnen van elkaar leren en elkaar versterken. De contacten kunnen de komende tijd intensieveren aangezien een deel van de mensen van bibliotheek.nl in de KB buren worden van DEN; en ook nog eens in het voormalige kantoor van Europeana.....
Tags:
bibliotheken  
7 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.