Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Stapsgewijs naar Duurzame toegang

28 mei 2010 - Annelies Van Nispen
Vorige week presenteerde Enno Meijers het onderzoek 'Stapsgewijs naar Duurzame Toegang', dat hij in opdracht van de Zeeuwse Bibliotheek heeft uitgevoerd. Hij werd er tevens Master of Business Informatics mee, gefeliciteerd Enno!

Ikzelf en Inge Angevaare van de NCDD (lees hier haar blog over de bijeenkomst die ik helaas moest missen) hebben al een tijdje meegelezen met het onderzoek. Nu was dan eindelijk het moment van presenteren en feliciteren!

Stap voor Stap
Het onderzoek was een speurtocht naar hoe een kleine en middelgrote instelling duurzame toegankelijkheid vorm kan geven. De Zeeuwse Bibliotheek is een prachtig voorbeeld van een middelgrote instelling met een grote diversiteit aan collecties (kranten, foto's, archiefmateriaal, audiovisueel materiaal etc.), die innoveert en ook haar collecties op de lange termijn toegankelijk wil houden. Een ideale testcase dus!
Enno schrijft dat er al een breed scala aan normen, richtlijnen, beleidskaders, toetsinginstrumenten en best practices beschikbaar is, maar dat deze te weinig aanknopingspunten voor kleinere en middelgrote instellingen biedt om praktisch aan de slag te gaan met het verbeteren van de duurzame toegang. En het doel was deze kloof te overbruggen.

En DE BASIS duurzaamheid dan?
Helaas schaart Enno hier ook DE BASIS voor duurzaamheid onder. Nu ben ikzelf betrokken geweest bij de ontwikkeling daarvan en bij de totstandkoming is er voor gekozen om te focussen op de organisatorische processen (mandaat en wijs een persoon binnen je organisatie aan, maak er een structurele post van op de begroting, en meer van die dingen), omdat de inschatting was dat de meeste organisaties daar zouden kunnen starten. De technische praktische uitwerking beperkt zich inderdaad tot het aanbevelen van OAIS en TRAC.
Ik sta nog steeds voor DE BASIS voor duurzaamheid, want het inrichten van de organisatie is een sleutel tot duurzame toegankelijkheid. Maar ik hoor ook graag hoe anderen daar over denken, dus neem contact met me op. Feedback kan DE BASIS alleen maar beter en praktischer maken.
In de aanbevelingen van het onderzoek is de mogelijkheid om DE BASIS voor duurzaamheid en het stappenmodel te combineren ook opgenomen. Vervolgafspraken zijn gemaakt.

Charles Dollar, Maturity Models en Strategisch stappenmodel
Het onderzoek probeerde een strategisch stappenmodel te ontwikkelen dat kleinere erfgoedinstellingen in staat moet stellen om stapsgewijs de risico's op verlies van digitale informatie te verminderen. Enno heeft daarbij samengewerkt met digitale duurzaamheid pionier Charles M. Dollar.
Charles Dollar werkt al sinds de jaren 80 aan duurzame toegankelijkheid toen het nog in de kinderschoenen stond. Charles Dollar past het Capability Maturity Model, dat veel gebruikt wordt in bijvoorbeeld software-ontwikkeling, toe op duurzame toegankelijkheid. Ik moet zeggen dat ik erg gecharmeerd ben van dat model. Het maturity model gaat uit van 5 niveau's (van level 1 - initieel - naar level 5 - optimizing -) en analyseert daarbij op verscheidene aspecten (organisatorisch, technisch, etc.). Het goede van dit model is dat het kan werken als een spiraal naar boven. Het doet me ook denken aan een computergame. Als alle opdrachten zijn volbracht, op naar het hogere level.


De Zeeuwse Bibliotheek en het volwassenheidsmodel
Een grotere en beter leesbare versie uit de presentatie van Enno Meijer is te vinden op het blog van Inge.

Het strategisch stappenmodel
Een belangrijk uitgangspunt van het onderzoek was het reduceren van de complexiteit van het proces. Sleutel voor dit stappenmodel is het verkleinen van het probleemgebied, door afbakening van de tijdshorizon (werk met periodes van 5 jaar), de complexiteit van de data (prioriteer bijvoorbeeld van eenvoudig naar complex), de functionaliteit en de betrouwbaarheid van voorzieningen. Het zijn toch een flink aantal stappen geworden, maar deze stappen zijn wel erg praktijkgericht. Het instrument is nog niet uitontwikkeld. De komende tijd gaat Enno dan ook met diverse mensen aan de slag om er een praktisch stappenplan van te maken dat kleine en middelgrote instellingen over het digitale duurzaamheidsravijn kan begeleiden!

Follow-up
In het najaar gaat Enno met de NCDD en DEN een follow-up geven aan dit onderzoek. Houd onze websites in de gaten en neem vooral ook contact op met Enno Meijers ((h.j.meijers@gmail.com). En lees dit waardevolle onderzoek, dat ons weer dichter brengt naar duurzame toegang tot cultureel erfgoed!
Tags:
duurzaamheid   bibliotheken  
10 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.