Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Virtuele musea

30 maart 2010 - Jeroen Van Der Vliet
"Voorbij het plaatje met het praatje". Met dat motto organiseerden het Scheepvaartmuseum en DEN afgelopen donderdag de goed bezochte studiemiddag Virtueel Museum. Verschillende musea in Nederland zijn in de weer met het concept van "virtueel museum", waaronder het Scheepvaartmuseum zelf. Er is de nodige begripsverwarring. Want wat is eigenlijk een virtueel museum?

Voor de gelegenheid waren vijf sprekers bijeengebracht. Als eerste was Martijn Stevens van de Radboud Universiteit Nijmegen gevraagd om een nadere begripsbepaling te geven. Stevens is onlangs gepromoveerd op de invloed van digitalisering op kunstmusea. Zijn standpunt is dat "een website een volwaardig kunstinstituut moet zijn" en dat sluit naadloos aan bij het motto "voorbij het plaatje met het praatje". Vervolgens werkte hij de verschillende onderdelen van de definitie nader uit: wat verstaan we onder virtueel, museum en een virtueel museum? Bepalen wat een museum is lijkt nog het eenvoudigst, aangezien kan worden verwezen naar de definitie die de ICOM daarvoor geeft, maar wie dat wil uitbreiden naar virtuele musea verzeilt toch snel in nieuwe, semantische discussies.

"Museum. A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment."
definitie van het begrip "museum" door ICOM


Verhelderend werkten de vier praktijkstudies, musea die al bezig zijn in meer of minder gevorderd stadium om een virtueel museum uit te bouwen. Ernst van Keulen toonde de plannen voor MijnScheepvaartmuseum.nl. Ita Amahorseija vertelde uitgebreid over de ervaringen van de Anne Frank Stichting en het Achterhuis Online, dat op 28 april officieel gelanceerd zal worden. Neeltje Wessels liet zien hoe het Armando Museum de Wereld van Armando naar het web wil brengen. Marieke Oudheusden ging tenslotte in op de iPhone app die het Graphic Design Museum uit Breda heeft ontwikkeld.

Het zijn vier totaal verschillende benaderingen van het zelfde concept virtueel museum. Waar MijnScheepvaartmuseum.nl sterk inzet op de maritieme beleving en het doen van onderzoek, zoekt de Anne Frank Stichting vooral een plek waar een bezoeker in zijn eigen tempo door het Achterhuis Online kan lopen. Met de lange rijen voor het "echte" Anne Frank Huis is dat geen vreemde gedachte. Daar komt nog bij dat het virtuele Achterhuis kan worden ingericht zoals het was in de oorlogsjaren, iets wat Otto Frank absoluut niet wilde dat zou gebeuren met het echte Achterhuis. Hoewel het Armando Museum in 2007 afbrandde, bestond het idee voor een virtueel museum al veel langer. Vooral om de rijke en complexe ideeënwereld van de naamgever recht te doen. In een fysieke tentoonstelling is dat niet mogelijk, in een webtentoonstelling kan dat wel. Het Graphic Design Museum laat zien dat een virtueel museum ook het fysieke museum kan versterken. De iPhone app werkt in en buiten het museum zelf. Het voordeel van het gebruik in het museum is dat de app "weet" waar de bezoeker zich bevindt en daar de informatie op aanpast.

Doelen van de bijeenkomst waren om niet alleen te komen tot een bruikbare definitie, maar ook de mogelijkheden voor de bezoeker en de mogelijke obstakels binnen het museum als organisatie in kaart te brengen. Uit de grote opkomst, twee keer zo veel als verwacht, blijkt daaraan grote behoefte te bestaan in de museumwereld. DEN en het Scheepvaartmuseum zullen snel met een vervolg komen. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het opzetten van een speciaal kennisnetwerk.

De presentaties van de sprekers en een uitgebreid verslag van de bijeenkomst zijn te vinden op de website van het Scheepvaartmuseum.
Tags:
3D-visualisatie   virtual reality   musea   3D  
2 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.