Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Classified Information?

4 november 2009 - Annelies Van Nispen
Op het kruispunt van Opac en Semantisch Web, is de vraag of "Classified Information" gaat betekenen of informatie gevonden zal worden of niet. Het UDC consortium ziet in ieder geval veel mogelijkheden voor UDC. De titel van het Internationale UDC seminar 2009 sprak voor zich: Classification at a crossroads: Multiple directions to usability.

Universele Decimale Classificatie (UDC)
UDC is een internationaal universeel classificatieschema. Het is begin 20e eeuw ontwikkeld door Henri Lafontaine en Paul Otlet (wiens naam vrijdag ook werd genoemd door collega Robert in De schoonheid van een cataloguskaartje).

UDC is universeel omdat het alle bekende begrippen/concepten in een allesomvattend schema probeert te classificeren. Sommige bibliothecarissen kunnen zeker onder het begrip megalomaan geclassificeerd worden. Otlets doel was alle kennis van de wereld te verzamelen en doorzoekbaar te maken.

Het UDC geeft de vrijheid om een onderwerp vanuit meerdere (hoofd)rubrieken te classificeren en maakt facetnavigatie mogelijk. Een ander zeer belangrijk aspect van UDC is ook de meertaligheid (39 talen). Een ander bekend universeel classificatieschema is DDC (Dewey Decimal Classification) waarvan OCLC eigenaar is.

Over KOS, SKOS en het Semantisch Web
UDC en DDC zijn beide in hedendaagse terminologie een KOS (Knowledge Organisation Systems) en KOS-sen zijn zeer belangrijk voor het Semantisch Web, het zijn zeer rijke gestructureerde informatiesystemen. KOS-sen zijn essentieel om de backbone te vormen van Semantisch Web.

Het Semantisch Web wil intelligente verbindingen kunnen leggen. Dit kan als de (aard van de) relaties tussen de verschillende objecten/concepten duidelijk zijn en vastgelegd zijn, zodat computers dit daarna (razendsnel) kunnen analyseren.
Door het koppelen van zeer gestructureerde KOS-sen kan dit mogelijk gemaakt worden. Indien UDC gemapt kan worden met bijvoorbeeld DDC en LCSH (Library of Congress Subject Headings) zou dat een mooie backbone zijn voor inhoudelijke ontsluiting.

Naast KOS is er ook nog SKOS ontworpen door W3C. SKOS staat voor Simple Knowledge Organisation System. SKOS is speciaal ontworpen om woordsystemen vast te leggen zoals thesauri, classificatieschema's, taxonomieën en folksonomieën. Lees verder over SKOS: Een makkelijke vorm om uw kennis te organiseren.

Terug op het kruispunt
"UDC is not the mystery, but cataloguing rules are"
UDC is ontworpen om alle kennis van de wereld doorzoekbaar te maken en het Semantisch Web is hetgene dat op dit moment dit oude (doch nog steeds megalomane) ideaal het dichtst benaderd. Tenminste als we Google buiten beschouwing laten (maar die gebruikt andere zoektechnieken). Maar het is de vraag of UDC zich uit (traditionele bibliotheeksystemen en) betalende licentiesystemen kan "bevrijden". Op het congres was er een luide roep van de (semantisch) webgemeenschap en informatiewetenschappers om UDC vrij te geven. Het UDC consortium wil daar tot zekere hoogte gehoor aangeven door 2000 Core-termen vrij te geven.

Maar het onderhouden van KOS-sen kost heel veel inspanning, mensen en geld. En de paradox is dat door de opkomst van het web hier steeds minder geld voor vrijgemaakt wordt omdat het onderhouden van zoiets ouderwets als een classificatieschema in het internettijdperk niet meer als noodzakelijk wordt gezien. Maar het tegendeel blijkt, KOS-sen kunnen een drijvende kracht blijken van Web 3.0.

At random: chaos en orde
Informatiespecialisten, bibliothecarissen en semantisch webmensen blijken een ding gemeen te hebben: ze hechten erg aan orde en hebben een hekel aan chaos.

De openingslezing van Keynotespeaker Dagobert Soergel had als titel: Illuminating Chaos en ook W3C's semantische woordkeus spreekt boekdelen "From Chaos, Order: SKOS Recommendation Helps Organize Knowledge (2009-08-18)". Ik mag toch niet hopen dat de uitvinder van het World Wide Web en tevens directeur van W3C Tim Berners-Lee het Web inmiddels synoniem ziet aan chaos!

Wie meer of liever gezien het onderwerp natuurlijk toch maar alles wil lezen. Van het congres zijn de de samenvattingen en presentaties online beschikbaar.
2 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.