Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Wat is er nog leesbaar van de digital-born (kunst)uitingen in het jaar 2020?

11 juni 2009 - Annelies Van Nispen
Er komt steeds meer digital-born kunst en cultuur. Maar wie gaat dat allemaal bewaren en hoe?

Op 18 mei 2009 organiseerde Virtueel Platform de expertmeeting Archive2020. De experts uit binnen- en buitenland spraken in de oude persprintzalen van het Dagblad Trouw over archivering van digital-born kunst en cultuur. Niet alleen afgevaardigden van de avant-garde kunst, maar ook de traditionele erfgoedinstellingen kwamen aan het woord.

Wat is het probleem?
Er zijn wereldwijd op dit moment nog maar weinig musea en instituten die digital-born kunst collectioneren. Je kunt bij digital-born kunst denken aan bijvoorbeeld Web-Based Art. Het. Whitney Museum/Whitney Artport en Netspannung.org bewaren deze kunst. In Nederland collectioneert het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMK) op kleine schaal Web-Based Art.

De bewaring van de digital-born kunst gebeurt nu vaak nog op initiatief van vrijwilligers of door de kunstenaars zelf. De twee voorbeelden die werden geroemd waren Runme.org, een soort software en kunst-archief en UBU.com dat geldt als het grote voorbeeld van een archief voor avant-garde kunst. Opmerkelijk vond ik dat UBU.com niet wil weten van user-generated content, met als argumentatie dat zij kwaliteit hoog te houden hebben.

Eén van de besproken mogelijke oplossingen was om kleine decentrale archieven in te richten, mogelijk gerund door vrijwilligers. Maar dan werpt zich meteen de vraag op of het wenselijk is om bewaring en curatie af te laten hangen van vrijwilligers.

Er gaapt helaas een grote kloof tussen de digitale kunstwereld en de praktijk van de traditionele erfgoedinstellingen. Met deze vormen van kunst is snelheid geboden! Er is al veel Web-based art uit de beginperiode van het internet onvindbaar of zelf onmogelijk te raadplegen geworden! De snelle technologische veranderingen veroorzaken verdwijning en vernietiging van deze digitale kunst.

Linkrot bijvoorbeeld
Een voorbeeld van een bedreigend technisch probleem bij de bewaring van digital-born collecties is Linkrot. Dit is ook een bekend probleem uit de webarchivering en als individuele surfer/professional of webbouwer word je er soms moedeloos van.
Maar voor digitale kunst roept linkrot naast technische vragen ook ethische vragen: Is een kunstwerk nog hetzelfde kunstwerk als alle links dood zijn?

Meer weten
Virtueel Platform gaat de komende tijd meer aandacht aan het probleem besteden en dit onder de aandacht te brengen, dus ga naar hun website http://www.virtueelplatform.nl/ filter "Archive 2020".

De highlights van de wrap-up
De meest prikkelende statements uit de wrap-up aan het eind van een dag discussiëren (maar zeker niet de meest representatieve):
"Failure is knowledge"

"Should there be something like a global archive?"

"Participatory culture can become an ideology"

"Issue of overdocumenting, till the point of the Software coffin"

"Artists should leave a digital testament (with passwords)"

"The internet is a mess, how do we get over it?"

"Wasn't avantgarde art about destroying to create space for creation?"

"There is a fatigue of tagging; the user is not sustainable!"

"We need slower development for the feeling of continuity"

"The data bible, let's go back to the book!"

"Do not build another tower of Babel"

"Do we heed for bad work, excellent packaged?"

"The operating system is the new museum"

Paradigm Cultural Analytics
Op zondag voorafgaand aan de expertmeeting gaf Lev Manovics een openbare lezing over zijn denkbeelden over de stortvloed aan digitale cultuur en hoe daarmee om te gaan. Hij noemt zijn methode Paradigma Cultural Analytics. Visualisatietechnieken spelen een grote rol in het zichtbaar maken van digitale cultuur. Wie meer wil weten kan het interview van Virtueel platform met Lev lezen: http://www.virtueelplatform.nl/#2595.
Tags:
duurzaamheid   born digital  
4 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.