Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

MW2009 #4: Un-conference sessie over musea, archieven en bibliotheken

17 april 2009 - Marco De Niet
Een nieuw onderdeel van Museums and The Web was de zogeheten Un-conference sessie. Het idee hiervoor is ontstaan bij de evaluatie van de vorige conferentie van vorig jaar. Sommige bezoekers gaven aan dat het jammer was dat er niet veel ruimte was om spontaan over enkele actuele onderwerpen te spreken, omdat alle spreektijd als was vergeven via een call for papers die al een half jaar eerder was afgesloten. Bij de Un-conference sessie kan wie maar wil een voorstel doen om met een klein groepje over te praten. Als er voldoende belangstellenden zijn, kan dat groepje aan de slag. Ik heb het voorstel gedaan met een groepje te praten over de overeenkomsten en verschillen tussen musea, archieven en bibliotheken bij digitaliseringsactiviteiten, en gelukkig waren zo'n 10 personen hierin genteresseerd.

p4160056

Wat volgde was een leuk spontaan gesprek over de ervaringen met en ook wel frustraties over de gebrekkige samenwerking tussen MLA (ofwel: BAM: Bibliotheken, Archieven en Musea). De groep was het erover eens dat dergelijke samenwerking niet spontaan tot wasdom zal komen. Er zijn prikkels van buiten nodig om de samenwerking te intensiveren, zoals externe financiering, hoge kosten voor innovatie of gebruikerswensen. Het gemeenschappelijke belang werd vooral gezien in het mogelijk maken van 'story telling' over de erfgoedobjecten. Archieven en musea geven beide gevalieerde informatie over een erfgoedobject, maar de insteek of context zal verschillen. Ze vullen elkaar dus goed aan bij het ontsluiten van collecties. Een kwestie waar de groep niet uitkwam: als het in het belang van de gebruiker is dat de collecties op internet worden gebundeld om elkaar te kunnen verrijken, houdt dat dan ook in dat de grenzen tussen de fysieke instellingen gaan vervagen? De verwachting bij sommigen was dat daar toch weinig verandering in zou komen. De reactie van anderen hierop was, dat die verwachting niet realistisch was.

Een uur bleek te kort om het onderwerp goed uit te diepen, en de groep heeft besloten na de conferentie de discussie op internet voort te zetten.

Naschrift 27-4-2009: Inmiddels is voor deze groep een discussielijst aangemaakt. Zie http://listserv.surfnet.nl/archives/alm-digi.html voor meer gegevens over deze lijst en hoe je je erop kunt abonneren.
Tags:
MW2009   bibliotheken   musea   archieven  
9 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.