Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

MW2009 #3: Cloud computing, scraping en retorica 2.0

17 april 2009 - Marco De Niet
Na de inspirerende keynote volgden enkele parallelsessies. Ik heb gekozen voor de sessies over technologische strategien, museale geo-informatie en evaluatie 2.0. Helaas waren de presentaties nogal wisselend van kwaliteit. Slechts weinig presentaties slaagden erin buiten de eigen projectkaders te kijken, zoals je als toehoorder vaak geen aansluiting kono vinden met je eigen praktijk.Wat wellicht hierbij meespeelt, is dat de presentaties opgezet zijn als toelichting bij de artikelen in de congresbundel die is uitgedeeld bij de inschrijving. In de sessie over Technologische Strategien verwezen alledrie de spekers naar hun artikel om meer uitleg te krijgen bij grafieken die ze kort lieten zien. Persoonlijk vind ik dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de presentatie. Een presentatie is een ander medium dat een eigen dynamiek en aanpak verdient.Dat gezegd hebbende, werden er wel een paar interessante observaties gedaan. Een van de presentaties, ook van het Indianapolis Museum of Art, ging in op cloud computing als technische oplossing voor de interessante website artbabble.org. In plaats van dure dedicated servers te huren, worden opslag en toegang ingehuurd via grote service providers, in dit geval Amazon S3 Storage Server. Naast lagere kosten is er ook een energiewinst: er is veel minder energieverbruik bij grootschalige, gedeelte webservices in een 'cloud' dan wanneer iedereen zijn eigen server heeft draaien. 'Green computing', dus. Er zijn nog wel enkele nadelen die nog niet zijn opgelost, zoals beveiliging en koppeling met eigen backup-systemen.


p4160046


Een andere, tamelijk tegendraadse presentatie ging over de website Hoard-it, een erfgoedportal die tot stand komt door ongevraagd de inhoud van websites van musea te kopieren ('scrapen'). De makers van Hoard-it zien dit als een veel goedkoper alternatief voor diensten als Europeana, waar heel veel gemeenschapsgeld in gaat zitten. De boodschap van de spreker, Dan Zambonin, was ook dat we vooral moeten inzetten of veel creatief hergebruik, en niet meer op het vervaardigen van allerlei nieuwe data. Persoonlijk vond ik het verhaal wat kort door de bocht. Hoard-it biedt op dit moment gegevens van 70.000 objecten van een tiental grote Engelse musea. In Europeana zijn inmiddels enkele miljoenen objecten samengebracht, ook uit kleinere instellingen.


Maar wat ik veel belangrijker vind: erfgoedinstellingen zijn zelf betrokken bij de bouw van Europeana en dat genereert heel veel kennis bij de deelnemers. Dat maakt de erfgoedsector veel mondiger in de digitale wereld. Laat Hoard-it dus vooral verder gaan met het stimuleren van hergebruik, maar ik zie niet in waarom de sector door zit soort initiatieven zou moeten stoppen met het investeren in gemeenschappelijke diensten op basis van automatische harvesting.Een laatste presentatie die ik er uit wil halen, komt uit de sessie Evaluation 2.0. In deze presentatie van medewerkers van de Michigan State University werden de eerste resultaten getoond van een onderzoek naar de wijze waarop personen gezamenlijk kennis opbouwen met behulp van sociale websites. Op basis van een originele blogpost is gekeken welke patronen ontdekt kunnen worden in de (vaak honderden) reacties die op die blog zijn verschenen. De berichten worden in relatie tot elkaar geanalyseerd, bijv. hoeveel reacties onderbouwen de oorspronkelijke bewering, wanneer vindt differentiatie plaats door andere aspecten erbij te halen, wanneer worden andere bronnen erbij gehaald, en wanneer worden er andere vragen gesteld, zodat een nieuwe 'thread' kan starten e.d. Bij de analyse spelen inzichten in de klassieke retorica een belangrijke rol. Een interessante invalshoek om de kwaliteit van reacties in een 2.0-omgeving te analyseren. Het was wel jammer dat de sprekers geen voorbeelden toonden van 2.0 erfgoedsites.


p4160054

Tags:
MW2009   musea   cloud computing  
10 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.