Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten
In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseert Kunsten '92 op 2 februari de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten.

Over de conferentie:

"Gemeenten staan de laatste jaren voor veelomvattende en complexe vraagstukken. Van het uitvoeren van extra zorgtaken, het realiseren van economische innovatie en een stimulerend woon- en werkklimaat tot vluchtelingenopvang. Hoe kunnen kunst, cultuur en erfgoed de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren halen en welke dilemma’s komen daarbij kijken? Op welke manier kan een gemeente zich onderscheiden, wat maakt een gemeente aantrekkelijk?

Deze vragen zijn het vertrekpunt van de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten die Kunsten ’92 op vrijdag 2 februari 2018 in Leeuwarden organiseert in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen.

Colleges van B&W en hun ambtenaren worden uitgedaagd om samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke partners regionale en lokale verbindingen te leggen en de benodigde uitvoeringskracht te organiseren bij het beantwoorden van actuele vraagstukken. Kunst en cultuur spelen daarbij een essentiële rol, zij zijn bij uitstek geschikt om in te zetten als aanjager van de ontwikkeling van gemeenten.

Verkiezingsconferentie
Het doel van de verkiezingsconferentie is om de cultuursector te laten zien aan welke urgente maatschappelijke opgaven zij kunnen bijdragen en de bestuurders en ambtenaren krijgen nieuwe inzichten in de toegevoegde waarde die kunst en cultuur bieden bij het oplossen van deze opgaven.

Met de doelgroep van deze bijeenkomst – bestuurders, politici, ambtenaren, uitvoerenden, makers, kunstinstellingen, cultuurfondsen, kunsthogescholen, erfgoedinstellingen en cultuureducatieprofessionals – verkennen we in verschillende sessies thema’s als regionalisering, arbeidsmarkt, participatie, erfgoed en cultuureducatie.

Een prominente rol is weggelegd voor burgemeesters en cultuurwethouders uit verschillende landsdelen. Organisatie is in handen van Kunsten ’92, in samenwerking met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, Gemeente Leeuwarden, VNG, LKCA, European Cultural Foundation en de Federatie Cultuur. Onder leiding van Ruben Maes.

Waar en wanneer:
  • 2 februari 2017
  • Leeuwarden, De Harmonie
Meer informatie:

 

Locatie:
Provincie Utrecht

9 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.