Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Kaf en koren: E-mailarchivering nu en in de toekomst (IDPD17)
De e-mail heeft de brief van de eerste plek gestoten als communicatiemiddel van zowel instellingen als individuen. Het bewaren van die correspondentie is om vele redenen van groot belang. In deze bijeenkomst ter gelegenheid van International Preservation Day nemen de organistoren alle geïnteresseerden uit de erfgoedsector daarom graag mee in de wereld van de e-mailarchivering.Het bewaren van die correspondentie van beleidsmakers, ministers, schrijvers, erfgoedinstellingen, kunstenaars, architecten, onderzoekers et cetera is om vele redenen van groot belang. Bewijzen van toezeggingen en afspraken (bijvoorbeeld tussen de overheid en burgers of tussen een leverancier en een klant) hebben een juridische waarde. Ook voor waarheidsvinding en de transparantie van onze democratie is het van belang de werkwijze van de overheid te kunnen reconstrueren en daarbij zijn e-mails vaak essentieel. Daarnaast is het vanuit cultureel-historisch perspectief van waarde om e-mailwisselingen van bijvoorbeeld schrijvers of andere invloedrijke personen te kunnen bewaren en te kunnen publiceren. Ook bezien vanuit een onderzoeker leveren e-mailarchieven een schat aan informatie op.

Het kaf van het koren scheiden
Bewaren dus, dat is duidelijk. Maar hoe vind je je weg in die eindeloze archieven? Hoe lokaliseer je de informatie waar je naar op zoek bent en hoe vind en bewaar je de context ervan? En wat doe je om de privacy van betrokkenen te beschermen?

Programma: actualiteit en praktijk
In deze bijeenkomst ter gelegenheid van International Preservation Day nemen de organisatoren u graag mee in de wereld van de e-mailarchivering. We brengen u op de hoogte van de actuele kennis en stand van zaken over dit onderwerp en wellicht inspireren we u om in uw eigen organisatie de gewenste stappen te zetten. Organisatoren zijn het Netwerk Digitaal Erfgoed, het Kennisplatform Preservation (onderdeel van het Kennisnetwerk Informatie en Archief) en de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid.

09.30 – 10.00u: Inloop

10:00 – 10:20u: Welkom en aftrap IDPD
Afke van Rijn (directeur Media & Creatieve Industrie OCW) & Marens Engelhard (voorzitter dagelijks bestuur NDE, directeur Nationaal Archief, algemeen rijksarchivaris)

10:20 – 11:00u: Keynote: Policy issues and dilemmas in email for archives and records management
James Lappin (Loughborough University)

11:00 – 11:20u: E-mailarchivering bij de Rijksoverheid
Robbert Jan Hageman (Nationaal Archief) en Jesper Harmes (Ministerie van BZK)

11:20 – 11:40u: E-mailarchivering bij het IISG
Robert Gillesse (IISG)

11:40 – 12:00u: E-mail, autoclassificatie en Machine Learning – een experiment 
Mette van Essen (Nationaal Archief)

12:00 – 12:30u: Vragen en discussie

Deelname en middagprogramma
Deelname is gratis na aanmelding. De bijeenkomst vindt plaats bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in de Hoftoren in Den Haag. Neem legitimatie mee om toegang te krijgen.

De bijeenkomst duurt tot 12.30 uur. Om 13.30 uur start op dezelfde locatie de bijeenkomst Digitaal DNA: de essentiële kenmerken van een object, waar u ook van harte welkom bent. Hiervoor kunt u zich aanmelden via de pagina van de betreffende bijeenkomst.

Van 12.30 – 13.30 uur kunt u gebruik maken van een broodjeslunch. Dieetwensen kunt u vermelden in het opmerkingenvenster onderaan de pagina.

International Digital Preservation Day
Op 30 november vindt de eerste International Digital Preservation Day (IDPD) plaats. Dit is een initiatief van de Digital Preservation Coalition en een groot aantal internationale partners, waaronder het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD. We staan dan stil bij wat we met elkaar al hebben bereikt en hopen nog meer bewustzijn en betrokkenheid te creëren voor wat ons in de komende jaren nog te doen staat om ons maatschappelijke digitale geheugen (archieven, bibliotheken, AV/media, cultuur en wetenschap) voor de toekomst veilig te stellen.

De dag is ook bedoeld om de aandacht te vestigen op de digitale collecties die wereldwijd beheerd worden door alle soorten organisaties. Erfgoedinstellingen in Nederland besteden op diverse manieren aandacht aan International Digital Preservation Day. Lees op de website van de NCDD hoe uw instelling ook deel kan nemen en welke activiteiten er worden aangeboden.


Waar en wanneer
  • Hoftoren, Den Haag
  • 30 november 2017, 10.00 uur - 12.30 uur
Meer informatie

Locatie:
Provincie Zuid-Holland

8 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.