Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Kick-off en marktconsultatie Delftsaardewerk.nl
Op 7 september vindt er een startbijeenkomst van het vernieuwingsproject voor de expertsite delftsaardewerk.nl plaats in het Gemeentemuseum in Den Haag. De bijeenkomst richt zich vooral op betrokkenen bij de website Delfts Aardewerk en leveranciers van erfgoedsoftware.

De bijeenkomst dient tevens als marktconsultatie voor leveranciers van (erfgoed)software. Het programma is als volgt:
  • 13.30 – 14.00                Ontvangst
  • 14.00 – 14.25 uur          Welkom en presentatie Delfts Aardewerk project door Mila Ernst
  • 14.25 – 14.30 uur          Toelichting op de paralelsessies na de pauze Mila Ernst en Maurits van der Graaf
  • 14.30 – 15.00 uur          Pauze met koffie en thee
  • 15.00 – 16.30 uur          Parallelsessies
  • 16.30 – 17.00 uur          Afsluitende borrel

Over het programma:

A. Workshop Gebruiksmogelijkheden en gebruikers; discussieleider Lisa Whittle

In deze workshop worden de consequenties ten aanzien van de verschillende gebruiksmogelijkheden en wensen t.a.v. de nieuwe expertsite besproken, evenals de mogelijkheden om het gebruik te intensiveren en de gebruikersgroep uit te breiden.

B. Workshop Marktconsultatie m.b.t. duurzame software-technische vernieuwing; discussieleider Maurits van der Graaf

Bij de realisatie van de nieuwe website voor delftsaardewerk.nl vormt de duurzaamheid van de digitale content en gebruikte software een speerpunt. Hiervoor gelden o.a. de volgende aandachtspunten:
·        Een duurzame data-connectie tussen de website enerzijds en de bronsystemen (zoals de collectieregistratiesystemen) van de deelnemende musea anderzijds
·        Het duurzaam bewaren en herbruikbaar maken van de aan de website door experts en gebruikers toegevoegde informatie en relaties
·        Een koppeling tussen het content deel van de website en het visuele deel van de website op een zodanige manier dat - wanneer in de toekomst men een andere visuele vormgeving wenst -  het content deel niet aangepast   hoeft te worden.

Opzet van de parallelsessie:

14.30 – 15.00 uur          Deelnemers kunnen tijdens de pauze vragen stellen over het project en de laatste hand leggen aan hun presentaties
15.00 – 16.00 uur          5 minuten presentaties van de deelnemende erfgoedleveranciers over hoe zij de aandachtspunten aan zouden pakken [Leveranciers kunnen in hun presentatie ingaan op één of meerdere van de discussiepunten]
16.00 – 16.30 uur          Afsluitende discussie rond de volgende punten: (1) welke van de aangedragen oplossingen zijn op korte en welke op langere termijn realiseerbaar?; (2) wat is een optimale samenwerkingsvorm tussen verschillende gespecialiseerde leveranciers voor een ontwikkelingsproject rond  Delfts aardewerk. Waar en wanneer:
  • 7 september 2017
  • Gemeentemuseum Den Haag
Deelnemen en meer informatie:
  • Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij Vincent de Keijzer via vdekeijzer[a]gemeentemuseum.nl.
  • Neem voor meer informatie contact op met Vincent de Keijzer via bovenstaand e-mailadres of telefonisch: 06-51546334

Locatie:
Provincie Zuid-Holland

2 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.