Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Verkenningsworkshop Certificering van erfgoedrepositories
Wilt u meer inzicht in de volwassenheid van het e-depot van uw instelling? Of overweegt u een certificeringskeurmerk aan te vragen voor uw repository? Kom dan op 3 november naar de Verkenningsworkshop Certificering van erfgoedrepositories van de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Deze workshop stond eerder gepland voor 22 september en 20 oktober. Deze beide data zijn vervallen, de nieuwe en enige datum is 3 november.

Leerdoelen

Tijdens de workshop staat centraal wat de mogelijkheden, nut en noodzaak zijn van certificering van repositories (e-depots) van erfgoedinstellingen, zowel voor grote als kleinere organisaties. Het Engelstalige keurmerk voor zogenaamde core certification Data Seal of Approval (DSA) is voor deze groep de meest geschikte vorm van certificering.

Na het volgen van de workshop hebben deelnemers een eerste inzicht in en kennis van:

 • nut en noodzaak van certificering als Trusted Digital Repository (TDR)
 • argumenten om certificering te bepleiten bij het eigen (hoger) management
 • overwegingen om binnen de organisatie een weloverwogen ‘go / no go’ beslissing te (laten) nemen
 • vereisten voor de benodigde documentatie voor certificering
 • de benodigde inspanningen om aan de certificeringseisen te voldoen
 • de mate van volwassenheid van de eigen organisatie, door middel van een praktijkopdracht
 • beoordelingsinstrumenten voor het bepalen van de mate van volwassenheid

De workshops fungeren daarbij als platform om vragen te stellen en kennis te vergaren over hoofdelementen van ‘bewijsvoering’ op de certificeringscriteria.

Doelgroep

De workshop is opgezet voor de volgende groepen:

 • grotere publieke instellingen in het erfgoeddomein
  • met een missie en opdracht op het gebied van langetermijnpreservering van hun collecties (of collectie-onderdelen)
  • wier repository nog niet is gecertificeerd als TDR;
 • kleinere publieke instellingen in het erfgoeddomein, die hun kennis over (het gebruik van) TDR’s willen vergroten;
 • (commerciële) leveranciers die diensten en producten gericht op langetermijnpreservering, zoals e-depots, leveren aan instellingen.

Voorlopig programma

De workshop duurt van 9.30 en 16.30 en is inclusief lunch en borrel. De precieze locatie in Utrecht wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

9.30 Inloop
10.00 Introductie:

 • Waarom certificeren?
 • Wat drijft de deelnemers om te certificeren?

10.30 DSA-verkenning en Scoremodel Digitale Duurzaamheid

 • korte uitleg over deze instrumenten
 • presentatie/terugkoppeling van deelnemers op de uitgevoerde DSA-verkenning en/of Scoremodel die als voorbereidende opdracht zijn gemaakt.

11.30 Ontwikkelen van preserveringsbeleid

 • presentatie over het wat, hoe en waarom
 • oefeningen in twee- of drietallen
 • terugkoppeling van de deelnemers op de oefeningen
 • vereisten voor de benodigde documentatie

12.30 Lunchpauze

13.30 Kenmerken van het DSA-keurmerk

 • samenvoeging DSA en WDS-richtlijnen
 • Toelichting op common requirements
 • DSA-website: overzicht DSA-gecertificeerde repositories + beoordelingen

14.30 Aan de slag
Deelnemers voeren in kleine groepjes een aantal oefeningen uit aan de hand van de DSA-verkenning, het Scoremodel Digitale Duurzaamheid en de handreikingen op het gebied van duurzaamheidsbeleid.

15.30 Afronding

 • Evaluatie leeropbrengsten
 • Uitzetten vervolgopdracht. Aanzet tot een ‘plan van aanpak voor certificering’

16.00 – 16.30 Afsluitende borrel

 Aanmelden

Na aanmelding ontvangt u uiterlijk twee weken voor de workshop het definitieve programma en een voorbereidende opdracht. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden, maar als u afwezig bent zonder afmelding zien we ons wellicht genoodzaakt gemaakte kosten in rekening te brengen.

Vervolgworkshops

Naast deze verkennende workshop over certificering (niveau 1) organiseert de projectgroep op een later moment ook twee Implementatieworkshops Certificering (niveau 2) en een Verrijkingsdag Certificering (niveau 3). Data en locatie volgen via de NCDD-website. Voor het inschrijven voor de workshops van niveau 2 en 3 is deelname aan de Verkenningsworkshops aan te raden (maar niet verplicht).

Waar en wanneer:
 • Utrecht
 • 3 november 2016, 9:30-16:30
Meer informatie:

Locatie:
Provincie Utrecht

6 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.