Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Cursus Auteursrecht voor informatiespecialisten (vervolg)
Op woensdag 12 oktober biedt Go Opleidingen de vervolgcursus Auteursrecht voor informatiespecialisten aan. Hier zal dieper worden ingegaan op de mogelijkheden om beter gebruik te maken van een aantal uitzonderingen op het auteursrecht.

In de vervolgcursus wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden voor uw organisatie om gebruik te maken van een aantal uitzonderingen op het auteursrecht.
  • Met een beroep op deze uitzonderingen kunt u in een aantal gevallen (delen van) auteursrechtelijk beschermde materialen zonder voorafgaande toestemming van de auteur, gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkcases.
  • Wat is citaatrecht?
  • Wat houdt de onderwijsexceptie in?
  • Wanneer kunt u een beroep doen op de persexceptie?
De cursus zal in het teken staan van uitleg over de beperkingen op het auteursrecht en het oplossen van een aantal praktijkcases aan de hand van het geleerde.

Doelgroep
  • U bent medewerker van een wetenschappelijke of speciale bibliotheek, een (school)mediatheek of kenniscentrum
  • U wilt op verantwoorde wijze ingekochte content verspreiden en gebruikers hierop attenderen en/of
  • U bent onder andere belast met auteursrechtproblematiek rond de plaatsing van materiaal in leeromgevingen of publicatie van onderzoek- en docentmateriaal op de website 
Waar en wanneer
Woensdag 12 oktober 2016
10:00 - 16:00 uur
Utrecht
Kosten: €595,-

Meer informatie
Bekijk de website van Go Opleidingen voor meer informatie of om je direct in te schrijven.

Locatie:
Provincie Utrecht

9 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.