Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

KVAN dagen 2014
Op 16 en 17 juni 2014 vinden in Assen de KVAN-dagen plaats. Actuele thema’s zoals digitale duurzaamheid, digitalisering en veranderende gebruikersbehoeften komen aan de orde. Het hoofdthema is ‘Big Archives’.Tijdens de KVAN-dagen wordt naar vandaag, en vooral ook naar morgen gekeken: welke uitdagingen en oplossingen bieden nieuwe technologieën? En hoe moet de archivaris van de toekomst eruit zien?

Meer en meer wordt de samenleving gedreven door digitale informatie. En deze trend is nog lang niet voorbij. In toenemende mate dragen we deze veelal virtuele wereld overal en altijd met ons mee, in smartphones en zelfs op ons lichaam in brillen en contactlenzen. Het digitale grijpt steeds dieper in in ons privédomein terwijl het gebruik van papier op de achtergrond begint te raken.

Voor archivarissen en record managers brengen deze ontwikkelingen grote uitdagingen met zich mee: Zij willen de belangrijke informatie kunnen traceren, waarderen, voorzien van eigenschappen waarmee bruikbaarheid en authenticiteit kan worden aangetoond en informatie eventueel kan worden opgenomen in de digitale e-depots om het voortbestaan te verzekeren. Oplossingen worden gevonden in standaarden, architecturen, modellen, metadataschema’s, uitwisselingsformaten, nieuwe technologieën en systemen. En ook wordt er veelvuldig nagedacht over herpositionering van de archivaris en records manager en de benodigde kennis en expertise.

Tijdens de KVAN-dagen bieden presentaties van lopende en afgesloten projecten inzicht in de strategieën die archivarissen en record managers kiezen en hoe zij zich positioneren in het werkveld en in de bredere context van de samenleving. Informatieprofessionals presenteren onderzoeksresultaten en stimuleren met deze nieuwe kennis het denken over belangrijk keuzes waar het werkveld voor staat. Ook is er ruimte voor debat en discussie, over onder andere digitaliseren, servicemodellen en onderwijs.
Naast het inhoudelijke programma bieden de KVAN-dagen volop ruimte voor netwerken en andere sociale activiteiten.

Praktische informatie en meer informatie
De KVAN-dagen 2014 vinden plaats op maandag 16 en dinsdag 17 juni in theater De Nieuwe Kolk in Assen. Gastheer is het Drents Archief. Het informele programma start op zondagavond 15 juni.
http://kvandagen.conference-websites.co.uk/

K
VAN-dagen

Locatie:
Provincie Drenthe

2 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.