Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Bijeenkomst CLICK Erfgoed
Op 13 juni 2012 organiseerde CLICK Erfgoed – een van de zeven innovatienetwerken binnen de topsector Creatieve Industrie - een matchmakingsbijeenkomst Cultureel Erfgoed in het Trippenhuis in Amsterdam waarbij 200 mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de erfgoedsector en overheid aanwezig waren. Daaruit zijn al verschillende samenwerkingsvormen voortgekomen die gezamenlijk onderzoeksvoorstellen aan het formuleren zijn. Inmiddels is ook de NWO/TNO onderzoekscall gepubliceerd, waarvoor de projectvoorstellen voor 16 oktober 2012 bij NWO binnen moeten zijn.

Met het oog daarop organiseert het innovatienetwerk cultureel erfgoed op 31 augustus 2012 een vervolg matchmakings bijeenkomst. Deze vervolgsessie richt zich met name op diegenen die reeds bezig zijn een consortium te vormen of een onderzoeksvoorstel te formuleren en advies, feedback of partners nodig hebben. Ook andere geïnteresseerden die nieuwe samenwerkingsverbanden ambiëren met als doel een aanvraag bij de call in te dienen, zijn welkom. De sessie vindt van 9.30-12.30 uur plaats in het Raadhuis te Hilversum.
 
De ochtend wordt gestart met een welkomstwoord door de Gemeente Hilversum, de gastheer van deze bijeenkomst, en betrokken bij CLICK Erfgoed als creatieve regio. Daarna volgt een inleiding en een kort informatief deel over de NWO-call. U krijgt daarbij ook aanvullende informatie uitgereikt. Daarna gaan we in werksessies met concrete projectplannen, consortia en onderzoeksvragen aan de slag. Dit gebeurt via pitches; korte presentaties (ca. 6 minuten) van onderzoeksideeën of kennisvragen. Gelijktijdig kunt u in één op één gesprekken persoonlijk advies inwinnen van adviseurs.

Locatie
Raadhuis Hilversum
Dudokpark 1, Hilversum
 
Meer informatie
http://click-erfgoed.nl/2012/08/17/uitnodiging-bijeenkomst-click-erfgoed-31-augustus

Locatie:
Provincie Noord-Holland

Tags:
innovatie   subsidies  
5 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.