Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Symposium Digitale Duurzaamheid
Op 24 januari 2012 organiseert de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) een symposium over de toekomst van ons digitaal geheugen. De titel van de bijeenkomst: ‘Bouw een huis voor ons digitaal geheugen’.

Meer informatieover symposium op website NCDD
 
De NCDD wil een landelijk dekkend netwerk aan voorzieningen ontwikkelen, waarbinnen digitale documenten, beelden, films en onderzoeksdata voor de lange termijn bruikbaar blijven. De coalitie richt zich in eerste instantie op organisaties in de publieke sector (bibliotheken, musea, archieven, onderzoeksinstellingen). Ze onderzoekt momenteel in hoeverre het probleem van digitale duurzaamheid op nationaal niveau moet worden aangepakt, maar houdt zich tegelijkertijd bezig met het vaststellen van best practices voor kleine(re) instellingen.

Twee werkgroepen: Opslag en Preservering
In 2010 verscheen het rapport van een verkennend nationaal onderzoek, Toekomst voor ons digitaal geheugen, waarop een aantal strategische keuzes in de Strategische agenda 2011-2013 werd gebaseerd. Nadien gingen twee NCDD-werkgroepen aan de slag om te bedenken hoe een dergelijk netwerk, een bijzonder soort ‘huis’, voor ons digitaal geheugen eruit zou kunnen zien:
  • de werkgroep Opslag kijkt naar de (kale) opslag van digitale data
  • de werkgroep Preservering kijkt naar alles wat er nodig is om die data duurzaam bruikbaar te houden (preservering).
Tussentijdse rapportages
Tijdens het symposium op 24 januari presenteren de werkgroepen Opslag en Preservering hun tussenrapportages: de eerste analyses zijn uitgevoerd, de ideeën voor de uitvoering zijn geboren. Nu is het tijd om dat alles te toetsen.

Voorlopig programma symposium
  • Welkom, Bas Savenije, voorzitter NCDD
  • Inleiding over het werk van de NCDD-werkgroepen, Inge Angevaare, coördinator NCDD
  • Plenaire presentatie door de werkgroep Opslag
  • Plenaire presentatie door de werkgroep Preservering
  • Break-out sessies: discussies over de plannen van de werkgroepen
  • Plenaire terugkoppeling over de discussies
  • Conclusies, actiepunten
  • Afsluitende borrel
Doelgroep symposium
De NCDD nodigt vertegenwoordigers van alle belanghebbende organisaties – beslissers én mensen uit de praktijk van preservering – uit naar het symposium te komen om te reageren op de ideeën van de werkgroepen en zo concreet mee te bouwen aan de voorzieningen. Zowel mensen van grote als kleine instellingen zijn van harte welkom.
 
Datum en plaats symposium
Dinsdag 24 januari 2012
10.30 u – 16.30 uur (borrel na afloop)
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
 
Deelname aan symposium
Deelname is gratis; aanmelden verplicht. Dat kan tot uiterlijk 17 januari 2012 via www.ncddsymposium.eventbrite.com.
 
Meer informatie
6 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.