Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Symposium Nationaal Archief en Pictoright
Op vrijdag 10 december 2010 sluit het Nationaal Archief een overeenkomst met Pictoright. In het kader daarvan vindt er een bijeenkomst plaats bij het Nationaal Archief over de auteursrechtelijke (on)mogelijkheden bij massadigitalisering en online beschikbaarstelling van historische fotocollecties.

Binnen Beelden voor de Toekomst, een grootschalig digitaliseringsproject voor audiovisueel erfgoed, wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke publieke beschikbaarheid van de gedigitaliseerde fotocollecties. Beelden voor de Toekomst streeft ernaar elk van de rechthebbenden op te sporen en afzonderlijk om toestemming te vragen. Maar gezien de veelheid aan fotografen, rechthebbenden en de gevarieerde samenstelling van de collecties blijkt het onmogelijk alle rechthebbenden binnen een massadigitaliseringsproject als Beelden voor de Toekomst individueel te achterhalen.

Daarom sluit het Nationaal Archief nu een overeenkomst met Pictoright, de collectieve beheersorganisatie voor visuele makers in Nederland. De overeenkomst maakt het mogelijk ook die delen van de collecties, waarvan de rechten niet bij het Nationaal Archief berusten of waarvan de auteursrechthebbenden onbekend zijn, online te kunnen tonen zonder de belangen van de betrokken rechthebbenden te schaden.

Bijna honderdduizend historische foto's worden op deze manier voor iedereen gratis online raadpleegbaar op de beeldbank van het Nationaal Archief. Een collectieve overeenkomst voor historisch beeldmateriaal als deze is nieuw in Nederland, maar past binnen ontwikkelingen elders in Europa om auteursrechtelijke oplossingen te vinden voor een steeds verder digitaliserende beeldcultuur.

Inhoud sympoiusm
Tijdens het symposium zal de totstandkoming, inhoud en scope van de overeenkomst worden benaderd vanuit drie verschillende perspectieven
  • vanuit de erfgoedsector
  • vanuit de rechthebbenden
  • vanuit juridisch perspectief

Wat houdt de overeenkomst in? Waarvan wordt je als erfgoedinstelling gevrijwaard en hoe worden de auteursrechten van de individuele rechthebbenden gewaarborgd? Drie voorbeelden van vragen die tijdens deze middag aan de orde zullen worden gesteld.

Daarnaast is er ruimschoots de gelegenheid voor gesprek en discussie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het auteursrecht bij online beschikbaarstelling van historische fotocollecties. Voorop staat echter de gemene deler: het belang van een zo goed mogelijke preservering en conservering van de Nederlandse fotografische nalatenschap en het erfgoed de etalage geven die het verdient.

Tijd en plaats
Vrijdagmiddag 10 december
14.00u en 17.00 uur
Auditorium van het Nationaal Archief

Meer informatie en aanmelden
http://beeldenvoordetoekomst.nl/nl/events/symposium-nationaal-archief-en-pictoright

2 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.