Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Werkconferentie: Archieven met het oog op morgen
Op 6 en 12 oktober 2010 organiseert het ministerie van OCW voor en met de gehele archiefsector twee werkconferenties om gezamenlijk een basis te leggen voor een vernieuwd landelijk archiefbeleid. Het thema:  'Nieuwe wegen in het archiefbestel, opmaat naar een visie voor de Tweede Kamer'.

“De informatisering van de samenleving vraagt om een vernieuwd archiefbeleid. Immers, informatie en diensten die vroeger plaats- en tijdgebonden waren zijn nu vaak digitaal en 'online' toegankelijk voor burgers. Dit stelt nieuwe eisen aan de overheid in de manier waarop deze met informatie omgaat, zowel intern als in de relatie tot burgers. Het archief van morgen is een e-archief! Nieuwe vragen dringen zich op over duurzaamheid, toegankelijkheid en openbaarheid van overheidsinformatie, maar ook omtrent selectie en collectievorming. Hoe zorgen we voor een representatieve, voor burgers digitaal toegankelijke 'Archiefcollectie Nederland'?”

De werkconferenties worden georganiseerd om een samenhangende en door het veld gedragen beleidsvisie op de uitdagingen voor de archiefsector voor de komende jaren te ontwikkelen.

LinkedIn groep
Naast deze regiobijeenkomsten biedt een speciale groep op LinkedIn de mogelijkheid om voorafgaand aan de regioconferenties ook digitaal met elkaar de discussie aan te gaan. De resultaten van de online-discussie zullen op de regioconferenties worden gepresenteerd. Waar mogelijk zal de inhoud van de online-discussie worden meegenomen in het programma van de werkconferentie.

Aan de online-discussie en werkconferenties is los van elkaar deel te nemen. Uiteraard kunt u indien u dat wilt zowel aan de online-discussie als aan de werkconferenties zelf deelnemen. De uitkomsten van de werkconferenties en de internetdiscussie worden benut voor een visie die onderwerp zal zijn van een beleidsbrief aan de Tweede Kamer.

Doelgroep
Overheden, informatie- en archiefprofessionals, toezichthouders, provincies, gemeenten, onderwijs- en opleidingsinstituten, erfgoedinstellingen, private archiefcollecties, adviseurs en bedrijven

Programma en meer informatie
Lees meer over de regioconferentie op 6 oktober 2010 in Zwolle.
Lees meer over de regioconferentie op 12 oktober 2010 in Eindhoven.

Kosten en aanmelden
Deelname aan deze regioconferentie is gratis. U dient zich wel vooraf aan te melden.
Inschrijffomulier voor de regioconferentie op 6 oktober 2010 in Zwolle.http://www.facta-organiseert.nl/Formulieren%20Studiedagen/Inschrijfformulier%20Archieven%20met%20het%20oog%20op%20morgen%206-10.html
Inschrijffomulier voor de regioconferentie op 12 oktober 2010 in Eindhoven.http://www.facta-organiseert.nl/Formulieren%20Studiedagen/Inschrijfformulier%20Archieven%20met%20het%20oog%20op%20morgen%2012-10.html

Tags:
Ministerie van OCW   archieven   beleid  
2 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.