Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Bijeenkomst voortgang massadigitalisering
Op donderdagmiddag 29 januari 2009 organiseert de juridische commissie van FOBID een bijeenkomst over grootschalige digitaliseringsprojecten van bibliotheken, musea en archieven. De bijeenkomst zal plaatsvinden van 13.00 tot 17.00 en zal worden gehouden bij SURFfoundation, Graadt van Roggenweg 340 te Utrecht.

Deze middag zal niet ingaan op de technische maar op de auteursrechtelijke aspecten van massadigitalisering en op de regelingen die getroffen kunnen worden met rechthebbenden om gedigitaliseerde werken beschikbaar te stellen voor een groter publiek.

Afgelopen half jaar hebben de leden van de Commissie Digiti©E onderhandeld over de uitgangspunten en voorwaarden waaronder culturele erfgoedinstellingen hun materiaal voor zover dat niet meer in de handel verkrijgbaar is, mogen digitaliseren zonder vooraf toestemming te vragen aan de individuele rechthebbenden. Deze uitgangspunten zijn neergelegd in een 'uitgangspuntennotitie' (naar een fraaiere naam wordt nog gezocht).

De notitie is een uitvloeisel van en een vervolg op de Intentieverklaring die door FOBID en Starbel is ondertekend tijdens het Auteursrechtensymposium van Amsterdam Wereldboekenstad in april 2008. Het betekent een doorbraak voor grootschalige digitaliseringprojecten omdat de overeengekomen regeling onder bepaalde omstandigheden voorkomt dat bibliotheken, musea en archieven kostbare zoektochten naar de rechthebbenden van een werk moeten ondernemen. Door aanmelding van hun digitaliseringproject bij de Commissie Digiti©E kunnen erfgoedinstellingen via één loket afspraken maken over digitalisering en beschikbaarstelling van hun materiaal.

Tijdens de bijeenkomst op 29 januari zullen de leden van de Commissie Digiti©E een toelichting geven op de overeenkomst. Zij zullen uitleggen hoe de door de Commissie voorgestelde procedure werkt en welke acties culturele instellingen moeten ondernemen om van de regeling gebruik te kunnen maken. Uiteraard is er gedurende de middag veel ruimte voor vragen en discussie.

Er is ruimte voor 60 deelnemers. Nadere informatie zal spoedig volgen. Aanmelden was mogelijk via: surf.eccoo.rug.nl/sis/du/713/registration (inschrijving is gesloten).http://surf.eccoo.rug.nl/sis/du/712/registration

9 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.