Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Studiedag over de digitale bewaring en ontsluiting van historische kranten
Onder de titel "Oud Nieuws. Nieuw leven?" organiseert erfgoedcel Ieper op 1 februari een studiedag over de digitale bewaring en ontsluiting van historische kranten. De studiedag vindt plaats in Stadhuis Ieper, Conferentiezaal, Grote Markt 34, 8900 Ieper.

Heel wat bibliotheken, archieven en documentatiecentra bewaren kranten. Ze worden er als historische bron door een brede groep van onderzoekers geconsulteerd. Helaas is dit papieren erfgoed erg kwetsbaar en dreigt het op korte termijn door verzuring en beschadiging te verdwijnen.

De laatste jaren opteren steeds meer bewaarinstellingen voor de digitalisering van hun krantencollecties. Niet enkel om de kranten te conserveren maar ook om ze voor een ruimer publiek te ontsluiten. Tijdens deze studiedag onderzoeken we welke mogelijkheden het digitaliseren van kranten biedt (o.a. doorzoekbaarheid, raadpleegbaarheid, samenwerking met uitgeverijen en tussen erfgoedbewaarders) Maar we analyseren ook een aantal knelpunten (o.a. auteurswet en privacy).

"Oud nieuws, nieuw leven?" is een initiatief van de stad Ieper in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD vzw) en Culturele Biografie Vlaanderen vzw dat expertise-uitwisseling, netwerking en samenwerking in het bredere erfgoedveld wil stimuleren.

De kostprijs voor deelname bedraagt 25,00 euro, inclusief lunch. Betaling kan door overschrijving op rekeningnummer 068-2170134-77 met de vermelding van naam, adres en "Studiedag oud nieuws" of na ontvangst van een factuur

Het aantal plaatsen is beperkt tot 140. Inschrijven kan tot 28 januari 2007 bij de Dienst Toerisme van Ieper.

Meer informatie: http://www.erfgoedcelieper.be/product.php?prodid=161&catid=42&lang=NL

3 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.