Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Symposium 'Juridische Aspecten Digitale Beschikbaarstelling van Archief- en Museumcollecties'
Op 6 december 2006 van 13.00 uur tot 17.00 uur vindt een symposium plaats ter gelegenheid van het uitkomen van de "Wegwijzer over juridische aspecten van digitale beschikbaarstelling van archief- en museumcollecties".

De Taskforce Archieven en de Museumvereniging hebben opdracht gegeven aan de onderzoekers mr. drs. Annemarie Beunen en mr. drs. Tjeerd Schiphof, Universiteit Leiden, om een wegwijzer te ontwikkelen die professionals in de archief- en museumsector houvast biedt in het omgaan met juridische vraagstukken en dilemma's op het gebied van digitale dienstverlening. De onderzoekers zullen hun wegwijzer op het symposium nader toelichten.

Het eerste exemplaar zal uitgereikt worden aan mw. drs. J.A. van Kranendonk, Directeur-Generaal Cultuur en Media van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit symposium is primair bedoeld voor medewerkers, werkzaam in de archief-en museumsector, maar staat ook – voor zover er plaats is – open voor intekening door andere belangstellenden in de erfgoed / cultuur sector. Nadere gegevens over het programma, locatie en intekening volgen via de Taskforce Archieven.

Met vragen kunt u contact opnemen met de Taskforce Archieven: taskforce@taskforce-archieven.nl

Tags:
musea   auteursrecht   archieven  
8 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.