Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

ABC Digitaal Erfgoed

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 | Alle


Auteursrecht

Het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.
Het auteursrecht is van toepassing tot 70 jaar na het overlijden van de maker van een werk. Dit betekent dat bij de publicatie van een werk wat nog auteursrechtelijk beschermd is, er afspraken met de rechthebbende gemaakt moeten worden. Bij het verspreiden van foto's van (kunst)werken op internet en het opslaan van beeld- of audiovisueel materiaal in databases krijgt men te maken met het auteursrecht.

Toelichting
maker’: de persoon die het werk gemaakt heeft. Meestal is deze persoon ook eigenaar en houder van het auteursrecht, maar dat hoeft niet. Bij het maken van een werk in opdracht, kan contractueel vastgelegd zijn dat de rechten bij de opdrachtgever komen te liggen.

auteursrechthouder’ instantie of persoon waarbij de rechten op het werk liggen. Als dit niet de maker is, zijn de rechten expliciet overgedragen door de maker, bijvoorbeeld aan een erfgoedinstelling, uitgever of andere opdrachtgever. Soms verkopen makers hun rechten lang nadat het werk is gemaakt. Ook komen de rechten vaak bij de erven van een maker terecht.

De ‘eigenaar’ van een werk in fysieke of digitale vorm, heeft niet per definitie de auteursrechten. Je kunt bijvoorbeeld een foto kopen om deze op te hangen, maar die mag je dan niet zomaar publiceren op Internet (net als wanneer je een cd of dvd koopt). Voor erfgoedinstellingen is het dan ook aan te raden om niet alleen het werk zelf over te nemen/te kopen, maar ook de bijbehorende rechten te regelen en dan zodanig, dat toekomstige vormen van gebruik niet uitgesloten worden.

Bijgewerkt op 29/08/2017

Bron: DE Basis voor Auteursrechtenbeheer

zie ook deze kennisdossier(s):

Auteursrecht